Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura za Modrzewiami
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-08.04
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′50,98″, φ: 49°14′10,11″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1255
Wysokość względna [m] 195
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Na prawym orograficznie zboczu Doliny Kościeliskiej, w zboczach Żaru (Gubalca), na południe od Jaskini Przeziorowej T.F-08.01.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Za mostkiem powyżej Krzyża Pola skręcamy na lewo i niewyraźną, starą hawiarską drogą idziemy skosem do góry, w kierunku ujścia doliny aż za gęsty las ograniczający od północy niewielką polanę. Drogę aktualnie (2009) utrudniają zwalone drzewa. Wysoko na stoku widać skałki, a między nimi, nieco wyżej pod ścianką, ciemną nyżę. Za skałkami wznosimy się żlebem wprost do góry, nieco ku SE. Za pierwszym (niższym) pasem skałek, w prawej or. stronie żlebu widać obszerny otwór Jaskini za Smrekiem T.E-08.02; rośnie w nim rozłożysty, stary smrek, zasłaniający go nieco. W następnym żlebie, położonym kilkadziesiąt metrów na południe od tej jaskini, znajduje się w analogiczny sposób usytuowany główny otwór Jaskini Przeziorowej T.F-08.01, również zasłonięty smrekiem. Od tego otworu trawersujemy żleb niewyraźną percią na południe, aż do małej przełączki w ograniczeniu wybitnego żebra skalnego (nad przełączką widać otwór Jaskini w Żarze T.E-08.0). Z przełączki wznosimy się około 30 metrów pod ścianami żebra i po wyjściu z modrzewiowego lasu, nad łatwym, trawiasto-skalistym progiem znajdujemy otwór. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Trójkątny otwór o wymiarach 0,9x1,1 m wiedzie do prostego, szczelinowego korytarza, który po 5,5 m staje się zbyt ciasny do przejścia.

Dziura powstała na szczelinie w wapieniach triasu środkowego autochtonicznej serii wierchowej. Na zwietrzałych ścianach widać ślady mycia przez wodę, występują też nacieki grzybkowe. Namulisko stanowi piaszczysta glina oraz autochtoniczny gruz i duże wanty, przy otworze występuje gleba.

Szczelina jest wilgotna i widna, wyczuwa się lekki przewiew. Do około 1,5 m od otworu występują rośliny kwiatowe, paprocie i mchy, głębiej sięgają porosty i glony. Faunę reprezentują ślimaki, pająki, ćmy oraz muchy.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację sporządziła w dniu 12 sierpnia 1993 r. I. Luty przy współpracy M. Kropiwnickiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Fotografię otworu wykonała I. Luty. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1993b (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie