Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura w Krzesanicy II
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-11.06
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′33,17″, φ: 49°13′54,52″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 2103
Wysokość względna [m] 320
Głębokość [m] 4
Przewyższenie [m] 2
Deniwelacja [m] 6
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, Dolinka Mułowa, w północnym zboczu Krzesanicy, około 40 m dokładnie na północ od jej szczytu. Otwór leży na niewielkiej platforemce, pod skałką.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idziemy czerwonym szlakiem. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór jest szczelinowy, wąski (0,3–0,5 m), tkwi w nim duża zaklinowana wanta. Prowadzi on do 4-metrowej szczelinowej studzienki, zamkniętej zawaliskiem. Szczelina studzienki w głębi wznosi się nieco ponad otwór.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach triasu środkowego paraautochtonicznego fałdu Stołów (seria wierchowa), na szczelinie o kierunku 225º. Namulisko tworzy gruz wapienny i glina.

Szczelina jest sucha i widna, bez przewiewu. Roślinność kwiatowa występuje w okolicy otworu, w głębi – porosty i mchy. Faunę reprezentują ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Mogła być znana od dawna. Przy otworze znaleziono narzędzia, którymi zostało rozkopane dno studzienki. Prace te prawdopodobnie przeprowadzali grotołazi zakopiańscy w latach siedemdziesiątych lub wcześniej. W literaturze brak wzmianek nie budzących wątpliwości co do identyfikacji obiektu.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji OW PTPNoZ dokumentację w dniu 14 lipca 1979 r. sporządziła I. Luty i L. Młynarski. Otwór sfotografował T. Ostrowski, pomiary sytuacyjno-wysokościowe położenia otworu oraz jaskini przeprowadzono metodą ciągu azmutalno-taśmowego przy użyciu busoli geologicznej Meridian i taśmy parcianej. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowali: I. Luty i L. Młynarski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1996 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie