Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron z Watrą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.16
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′26,47″, φ: 49°14′05,70″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NNE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1289
Wysokość względna [m] 80
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na lewym orograficznie zboczu Wąwozu Kraków, w pobliżu Rynku.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Hali Pisanej żółtym szlakiem docieramy do Wąwozu Kraków. Jego dnem idziemy do charakterystycznego rozszerzenia nazywanego Rynkiem, dalej niewyraźną percią omijającą górne progi wąwozu. Prowadzi ona najpierw na prawo, nieco wstecz (ku W), do góry, u podnóża strzelistej turni nazywanej Basztą, następnie żlebem ku SE. Pod ścianą ograniczającą lewą (or.) stronę żlebu widzimy mały, trójkątny otwór Jaskini Zakosistej, z silnym wywiewem, a idąc 25 m do góry, pod ścianą – otwór poszukiwanego schronu, ukryty w załomie skałki za smrekami i krzewami. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór o szerokości 3 m i wysokości 1,5 m prowadzi do 5-metrowej, wygodnej komory o płaskim dnie, zakończonej ślepo.

Schronisko rozwinęło się w wapieniach górnej jury wierchowej serii autochtonicznej. Ściany i strop są silnie spękane, zwietrzałe. Namulisko stanowi głównie ostrokrawędzisty gruz autochtoniczny. W głębi występuje też osad rezydualny, a przy otworze gleba oraz nadpalone drewno – pozostałość starej watry.

Schronisko jest suche i widne, bez przewiewu.

Rośliny kwiatowe i paprocie rozwijają się bujnie przy otworze, głębiej dominują mchy i porosty, obecne również na ścianach i stropie. Faunę reprezentują muchy, pająki i ślimaki.

 
Historia badań
Historia eksploracji

Schron mógł być znany od dawna grotołazom zakopiańskim Zwoliński (1954), Stecki (1956) wzmiankują o znalezieniu wiosną i latem 1954 r. małych jaskiń w pobliżu Zakosistej przez członków STJ Zakopane. Wzmianki te mogą dotyczyć opisywanego obiektu. Nazwę Schron z Watrą i niektóre dane morfometryczne wymienia po raz pierwszy Wójcik (1966a).

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ materiały terenowe do dokumentacji zebrały w dniu 11 lipca 1977 r. M. Lasota i I. Luty oraz latem 1994 r. I. Luty. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowały M. Lasota i I. Luty

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwoliński, S. 1954 (wzmianka, może dotyczyć opisywanego schronu); Stecki, K. (jr), 1956 (wzmianki o odkryciu małych jaskiń w tych okolicach, mogą dotyczyć opisywanego obiektu); Wójcik, Z. 1966a (lokalizacja na mapkach, dane wysokościowe położenia otworu, osady); Wójcik, Z. 1969 (lokalizacja na mapie geologicznej, dane morfometryczne); Kardaś, R.M., Burkacki, M. 1977 (wzmianka o udokumentowaniu, bez nazwy); Gradziński, R. i in. 1985a (dane morfometryczne, lokalizacja na mapie); Jaskinie TPN 1994 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie