Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Korytarzyk w Żlebie Niedźwiedź
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.30
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′46,84″, φ: 49°13′57,06″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1370
Wysokość względna [m] 55
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na lewym orograficznie zboczu Wąwozu Kraków, w Żlebie Niedźwiedź opadającym z Wolarni.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Hali Pisanej żółtym szlakiem idziemy do Wąwozu Kraków, następnie jego dnem lub powyżej Rynku obejściem jego górnych progów, aż do ujścia Dolinki Trzynastu Progów. Stąd kilkadziesiąt metrów na prawo (ku S) do góry Żlebem Niedźwiedź. Otwór znajduje się w jego lewym orograficznie zboczu, pod skałkami. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór zasłonięty nieco trawami, ma 2,25 m szerokości i 1 m wysokości. Za nim lekko opada niski, 4-metrowy korytarzyk, zakończony małą komórką. Z komórki na prawo w dół odchodzi zwężająca się, zamknięta rumoszem odnoga.

Korytarzyk został wymyty na szczelinie w wapieniach triasu wierchowej serii autochtonicznej. Namulisko stanowi rumosz wapienny z domieszką gliny, a przy otworze – gleba. W osadzie znaleziono kości i odchody nietoperzy, a także kości większych zwierząt.

Schronisko jest wilgotne. Światło sięga do końca. Wyczuwa się słaby przewiew ze szczeliny końcowej. Przy otworze rozwija się bujnie roślinność kwiatowa, do komórki sięgają mchy i porosty. Faunę reprezentują pająki, muchy, ćmy; bywają tu również nietoperze oraz gryzonie.

Historia badań
Historia eksploracji

Brak wzmianek o tym obiekcie w literaturze speleologicznej.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację schroniska sporządziła w dniu 16 września 1987 r. I. Luty przy współpracy M. Kowalskiej. Pomiary wykonano busolą Freiberg i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kronika 1988b (wzmianka o wykonaniu dokumentacji); Jaskinie TPN 1994 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie