Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Lustrzana Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-10.05
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′05,98″, φ: 49°13′54,40″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu WNW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1440
Wysokość względna [m] 20
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w górnej części Wąwozu Kraków, powyżej ujścia Dolinki Trzynastu Progów, na prawym orograficznie zboczu.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Hali Pisanej żółtym szlakiem podchodzimy do Wąwozu Kraków. Jego dnem lub powyżej Rynku Krakowskiego obejściem jego górnych progów idziemy aż do ujścia Dolinki Trzynastu Progów. Za odgałęzieniem tej dolinki idziemy dalej dnem wąwozu do zwężenia między wysokimi skałkami. Przed skałkami skręcamy w górę na prawe (or.) zbocze do widocznego otworu.
Opis jaskini

Szczelinowy, skośny otwór o wysokości 3 m i szerokości 0,5 m prowadzi do szczelinowego korytarzyka długości 10 m.

Lustrzana Szczelina powstała na fudze międzywarstwowej w obrębie stromo zapadających ku S wapieni malmo-neokomu wierchowej serii autochtonicznej. Na południowej ścianie widoczne jest lustro tektoniczne, świadczące o przesunięciu się ławic wapienia.

Dno pokrywa namulisko gliniaste z drobnym rumoszem wapiennym, ze sporadycznymi większymi wantami.

Grota jest wilgotna, woda kapie ze stropu. Przewiewu nie obserwuje się. Światło sięga do końca.

Roślinność zielona występuje w całej grocie. Fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

W trakcie inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ dokumentację schroniska sporządził w dniu 18 lipca 1977 r. R. M. Kardaś przy współpracy A. Oleckiej. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Meridian. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracował R. M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
TATRY POLSKIE 1984 (lokalizacja na mapie); Gradziński, R. i in. 1985a (dane morfometryczne, lokalizacja); Jaskinie TPN 1994 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Grodzicki
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki szkic planu
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie