Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina pod Lodową
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-10.11
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′20,93″, φ: 49°13′51,30″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1591
Wysokość względna [m] 50
Głębokość [m] 1,60
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 1,60
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na prawym orograficznie zboczu górnej części Wąwozu Kraków, w stoku Mechów.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Hali pisanej idziemy żółtym szlakiem do Wąwozu Kraków. Jego dnem (lub powyżej Rynku obejściem jego górnych progów) dochodzimy aż do ujścia Dolinki Trzynastu Progów. Za odgałęzieniem tej dolinki podchodzimy jeszcze około 0,5 km, aż do rozszerzenia za wyraźnym zwężeniem wąwozu. Na lewo widać pasmo skał z charakterystycznymi, pionowymi szczelinami międzywarstwowymi, schodzące do dna wąwozu, porośnięte na górze kosodrzewiną. Idziemy pod skałami około 70 m do góry. Nieco nad podstawą skał, w szczelinie poniżej ich północnego krańca (pod wyraźną przełączką) znajduje się otwór Jaskini Lodowej Krakowskiej T.F-10.03. Poszukiwany otwór widać 9 m niżej, nieco ku S od niej. Dojście i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Otwór o wymiarach 0,5x1,8 m prowadzi do wysokiej na około 3 m, zwężającej się szczeliny. Powstała ona na kontakcie pionowo stojących warstw wapieni malmo-neokomu wierchowej serii autochtonicznej. Jej południowa ściana jest nieco rozmyta. Namulisko tworzy gruz wapienny i gleba. Obiekt ten niewątpliwie łączy się niedostępnymi szczelinami z wyżej położoną Jaskinią Lodową Krakowską.

Wilgotność zależy tu od warunków atmosferycznych. Na dnie występuje lód. Światło sięga do końca. Wyczuwa się bardzo silny przewiew. Roślinność przy otworze reprezentowana jest głównie przez mchy, wątrobowce i porosty, głębiej widać nieco glonów i mchów. We wnętrzu zauważono obecność muchówek.

Historia badań
Historia eksploracji

Szczelina nie była dotychczas wzmiankowana w literaturze speleologicznej, chociaż mogła być znana odkrywcom położonych w pobliżu jaskiń.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ jej dokumentację sporządziła w dniu 13 sierpnia 1994 r. I. Luty przy współpracy R. Cygana. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracowała I. Luty.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1994 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Izabella Luty
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie