Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Szachownica IV
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Wl-01.26
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 18°48′19,00″, φ: 51°03′15,00″
Gmina Lipie (gm. wiejska)
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Szachownica"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 214
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 1,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 1,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Wieluńska, Wapiennik, Krzemienna Góra.
Opis drogi dojścia do otworu
Do Rezerwatu Szachownica można dotrzeć kierując się z miejscowości Lipie drogą do Parzymiechów, by po przebyciu około 1,5 km skręcić w kierunku Rozalina. Droga prowadzi przez Rozalin i dalej prosto przez las, duktem aż do tablic informacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (od drogi Lipie-Parzymiechy - 4 km). Do tego miejsca można też dojść z Góry Draby szlakiem niebieskim (około 3,5 km).
Opis jaskini

Otwór znajduje się w SW ścianie wyrobiska w Krzemiennej Górze pod kilkumetrową ścianką skalną. Jaskinię tworzy 5 metrowy korytarz rozwinięty na szczelinie SW-NE o dnie stromo opadającym w głąb, szczelina ta - w otworze metrowej szerokości - stopniowo zwęża się do 30 cm. W dnie występują duże głazy, gruz wapienny oraz śmieci. Widoczna jest dalsza kontynuacja korytarza, jednak wąska szczelina i gruz na dnie uniemożliwiają dalsze przejście.

Jaskinia o genezie krasowej, proglacjalna, powstała na szczelinie SW-NE w kredowatych, uławiconych wapieniach zawodziańskich górnej jury (środkowy oksford).

Nacieków brak. W dnie występuje gruz i bloki wapienne z ilasto-piaszczystym namuliskiem oraz śmieci.

W jaskini istnieje silny przewiew (we wrześniu 2008 z wnętrza wyczuwalny był przewiew wilgotnego powietrza). Światło sięga do końca.

Na ścianach występują glony. Fauna nie była obserwowana.

Historia badań
Historia eksploracji
Jaskinia jest częścią systemu jaskiń zniszczonego przez eksploatacje wapienia, która prowadzona była w kamieniołomie do 1962 roku.
Historia dokumentacji
Aktualną dokumentację sporządzili we wrześniu 2008 r. A. Górny i M. Szelerewicz. Pomiary wykonali w sierpniu 2008 r. M. Golanko i J. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Głazek J. i in. 1977 (system Jaskini Szachownica jako nowy genetycznie typ jaskiń - jaskinie proglacjalne); Głazek J. i in. 1978 (na planie systemu Jaskini Szachownica); Głazek J. i in. 1980 (na planie Jaskini Szachownica na Krzemiennej Górze); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy bez podania nazwy, w pełnym wykazie jaskiń pozycja VI.D.4); Jaskinie Wyżyny Wieluńskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Bednarek J., Głazek J., Rudnicki J., Szynkiewicz A., Wierzbowski A. 1977 (w projekcie rezerwatu geologicznego „Szachownica”); Wołoszyn B.W., Gradziński M., Kosiński M., Kozakiewicz K., Postawa R. 1996 (planie ochrony rezerwatu „Szachownica”); Polonius A. 2001 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy.
Autorzy opracowania Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie