Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Szachownica III
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Wl-01.27
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 18°48′18,00″, φ: 51°03′15,00″
Gmina Lipie (gm. wiejska)
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Szachownica"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 211
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
9
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Wieluńska, Wapiennik, Krzemienna Góra.
Opis drogi dojścia do otworu
Do Rezerwatu Szachownica można dotrzeć kierując się z miejscowości Lipie drogą do Parzymiechów, by po przebyciu około 1,5 km skręcić w kierunku Rozalina. Droga prowadzi przez Rozalin i dalej prosto przez las, duktem aż do tablic informacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (od drogi Lipie-Parzymiechy - 4 km). Do tego miejsca można też dojść z Góry Draby szlakiem niebieskim (około 3,5 km).
Opis jaskini

Wejście do jaskini znajduje się w SW części wyrobiska w Krzemiennej Górze w 10 metrowej ścianie skalnej u jej podstawy. Otwór jest obszerny o szerokości 5 m i wysokości 4 m, znacznie powiększony przez wydobycie wapienia. Przed i w samym otworze znajdują się duże bloki wapienia, za nim biegnie korytarz 9 metrowej długości, rozwinięty na szczelinie NE-SW, o dnie na wstępie opadającym do środka. Początkowo szerokość korytarza wynosi 2,5 m, po 3 m zwęża się do 1 metra, strop obniża się i dalsze 6 metrów korytarza jest wąskie na 0,4 m i wysokie na 0,7 m, przechodząc na końcu w dwie niedostępne szczeliny.

Jaskinia o genezie krasowej, proglacjalna, utworzona na szczelinie o kierunku SW-NE w uławiconych, kredowatych wapieniach zawodziańskich górnej jury (środkowy oksford). Część wstępna jest znacznie poszerzona przez eksploatację wapienia, wewnątrz korytarz na szczelinie z zagłębieniami wirowymi na ścianach.

Nacieków brak. Namulisko utworzone z brunatnych, piaszczysto-ilastych osadów z gruzem wapiennym. Przed otworem i wewnątrz znajdują się duże bloki wapienia oderwane od stropu.

Wewnątrz jest wilgotno, wyczuwalny słaby przewiew powietrza. Światło sięga kilka metrów w głąb.

Na ścianach występują zielone skupiska glonów.

Wewnątrz obserwowano pajęczaki i komary.

Historia badań
Historia eksploracji
Jaskinia jest częścią systemu jaskiń zniszczonego przez eksploatację wapienia. Została odsłonięta i częściowo zmieniona podczas prac w wyrobisku. Eksploatacja w kamieniołomie prowadzona była do 1962 roku.
Historia dokumentacji
Aktualną dokumentację sporządzili w sierpniu 2008 r. A. Górny i M. Szelerewicz. Pomiary wykonali w sierpniu 2008 r. M. Golanko i J. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Głazek J. i in. 1977 (system Jaskini Szachownica jako nowy genetycznie typ jaskiń (jaskinie proglacjalne); Głazek J. i in. 1978 (na planie systemu Jaskini Szachownica); Głazek J. i in. 1980 (na planie Jaskini Szachownica Na Krzemiennej Górze); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy bez podania nazwy, w pełnym wykazie jaskiń pozycja VI.D.2); Jaskinie Wyżyny Wieluńskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Bednarek J., Głazek J., Rudnicki J., Szynkiewicz A., Wierzbowski A. 1977 (w projekcie rezerwatu geologicznego „Szachownica”); Wołoszyn B.W., Gradziński M., Kosiński M., Kozakiewicz K., Postawa R. 1996 (planie ochrony rezerwatu „Szachownica”) Polonius A. 2001 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy).
Autorzy opracowania Andrzej Górny, Mariusz Szelerewicz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie