Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Szachownica VI
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Wl-01.28
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 18°48′20,00″, φ: 51°03′16,00″
Gmina Lipie (gm. wiejska)
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Szachownica"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 211
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Wieluńska, Wapiennik, Krzemienna Góra.
Opis drogi dojścia do otworu
Do Rezerwatu Szachownica można dotrzeć kierując się z miejscowości Lipie drogą do Parzymiechów, by po przebyciu około 1,5 km skręcić w kierunku Rozalina. Droga prowadzi przez Rozalin i dalej prosto przez las, duktem aż do tablic informacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (od drogi Lipie (Parzymiechy B 4 km). Do tego miejsca można też dojść z Góry Draby szlakiem niebieskim (około 3,5 km).
Opis jaskini

Jaskinia znajduje się w wyrobisku w Krzemiennej Górze, 30 m na S od otworu głównego jaskini Szachownica I, w lejkowatym zagłębieniu pod kilkumetrową ścianką skalną. Otwór to okap o długości 7 m i szerokości do 1,5 m. W dnie, w najszerszym miejscu leży duża płyta skalna. Od okapu odchodzą stromo w górę dwa korytarzyki 2 m i 5 m długości.

Korytarz dłuższy jest na końcu w stropie zablokowany gruzem wapiennym i ilasto-piaszczystym osadem. Pierwotnie był stromym tunelem i miał wyjście w dnie wyrobiska kamieniołomu.

Drugi korytarz zakończony jest ciasną szczeliną. Oba powstały na szczelinach o kierunku NW-SE.

Jaskinia o genezie krasowej, proglacjalna, powstała w kredowatych, uławiconych wapieniach zawodziańskich górnej jury (środkowy oksford).

Nacieków brak. Namulisko jest ilasto-piaszczyste, jasno brązowe z gruzem wapiennym, dno częściowo skalne.

Jaskinia jest sucha, w zasięgu wpływów atmosferycznych. Światło sięga do końca.

Na dnie i ścianach występują mchy i glony.

Fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji
Jaskinia jest częścią systemu jaskiń zniszczonego przez eksploatację wapienia, która prowadzona była w kamieniołomie do 1962 roku.
Historia dokumentacji
Aktualną dokumentację sporządzili we wrześniu 2008 r. A. Górny i M. Szelerewicz. Pomiary wykonali w sierpniu 2008. r. M. Golanko i J. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Głazek J. i in. 1978 (zaznaczona na planie systemu Jaskini Szachownica bez podania nazwy); Głazek J. i in. 1980 (zaznaczona na planie jaskini Szachownica na Krzemiennej Górze bez podania nazwy); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy bez podania nazwy); Jaskinie Wyżyny Wieluńskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Bednarek J., Głazek J., Rudnicki J., Szynkiewicz A., Wierzbowski A. 1977 (w projekcie rezerwatu geologicznego „Szachownica”); Wołoszyn B.W., Gradziński M., Kosiński M., Kozakiewicz K., Postawa R. 1996 (w planie ochrony rezerwatu „Szachownica”); Polonius A. 2001 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy bez podania nazwy).
Autorzy opracowania Andrzej Górny, Mariusz Szelerewicz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie