Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Szachownica V
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Wl-13Ex
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 18°47′60,00″, φ: 51°02′60,00″
Gmina Lipie (gm. wiejska)
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Szachownica"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 214
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m]
Długość [m]
w tym szacowane [m]
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Wieluńska, , Wapiennik, Krzemienna Góra.
Opis drogi dojścia do otworu
Opis jaskini

Otwór położony był w S ścianie wyrobiska w Krzemiennej Górze.

Brak szczegółowych danych dotyczących tego obiektu. Głazek i in. (1978) podają jedynie: Szachownica V, trzy małe fragmenty w południowej części kamieniołomu.

Jaskinia o genezie krasowej, proglacjalna, utworzona w kredowatych wapieniach zawodziańskich. górnej jury (środkowy oksford).

Jaskinia jest niedostępna, otwory zasypane materiałem pochodzącym z obrywów ze ścian wyrobiska.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Głazek i in. 1978 (wymieniona, zaznaczona na planie systemu Jaskini Szachownica na Krzemiennej Górze koło Działoszyna); Głazek i in. 1980 (zaznaczona na planie Jaskini Szachownica); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (na planie systemu Jaskinia Szachownica, w pełnym wykazie jaskiń i schronisk Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej pozycja VI.D.5); Jaskinie Wyżyny Wieluńskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Polonius A. 2001 (zaznaczona na planie systemu jaskiniowego Szachownicy).
Autorzy opracowania Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie