Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziura w Rufie
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Olk.I-06.55
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°45′48,00″, φ: 50°09′28,00″
Gmina Zabierzów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny | Park krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 350
Wysokość względna [m] 50
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 1,90
Deniwelacja [m] 1,90
Długość [m]
w tym szacowane [m]
3,20
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Olkuska, Kobylany, Dolina Kobylańska
Opis drogi dojścia do otworu
Otwór znajduje się z tyłu Turni Okręt, w ścianie pod Okrętem, przy drodze nr 119 wg przewodnika Barana i Opozdy.
Opis jaskini
Próżnię tworzy wysoka, wznosząca się szczelina.
Powstała w wapieniach skalistych górnej jury (oksford).
Na ścianach są nacieki grzybkowe. Osadów brak.
Szczelina jest wilgotna.
Światło sięga do końca. 
Rosną glony, mchy, porosty i zanokcica skalna.
Występują pająki, wije i ślimaki.
Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji
Po raz pierwszy została wzmiankowana przez Barana i Opozdę (1983). Aktualną dokumentację sporządził J. Nowak 24 maja 2003 r., pomiary wykonali J. Nowak i J. Ślusarczyk 24 maja 2003 r.
Plan opracował J. Nowak.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Baran K., Opozda T. 1983 (jaskinia przy drodze wspinaczkowej nr 119); Nowak J. 2004b (w spisie jaskiń poz. 55); Nowak J. 2006 (dtto); Jaskinie Wyżyny Olkuskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jakub Nowak, Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie