Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Grotka w Mnichu
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Olk.I-06.84
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°45′23,00″, φ: 50°09′19,00″
Gmina Zabierzów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny | Park krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 320
Wysokość względna [m] 25
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
2
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Olkuska, Kobylany, Dolina Kobylańska.
Opis drogi dojścia do otworu
Z dna dolnej części Doliny Kobylańskiej, spod najwyższej skały Żabiego Konia kierujemy się w dół doliny pod następną większą turnię - Mnicha. Otwór jest widoczny z dna doliny w południowej ścianie, trzeba się do niego wspiąć około 9 m (V), lub zjechać ze szczytu skały (miejsce II).
Opis jaskini

Za owalnym otworem dostajemy się do poprzecznej salki o wymiarach 2x2,2 m i wysokości do 1,8 m. Po prawej na zewnątrz wyprowadza niewielkie okienko.

Grotka o genezie krasowej powstała w wapieniach skalistych górnej jury (oksford).

Brak szaty naciekowej. Na skalnym spągu zalegają resztki gruzu i gleby.

Jest widna i sucha. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Przy otworze wegetują glony, porosty, zanokcica murowa i rośliny zielne, w tym krwawnik, koniczyna, pokrzywy i trawy.

Historia badań
Historia eksploracji
Grotkę odnaleźli - docierając do jej otworu - R. Łazarski i J. Rudnicki w 1953 r.
Po raz pierwszy została wzmiankowana przez Barana i Opozdę (1983).
Historia dokumentacji
Aktualną dokumentację sporządził J. Nowak 7 grudnia 2003 r., pomiary wykonał J. Nowak 7 grudnia 2003 r.
Plan opracował J. Nowak.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Baran K., Opozda T. 1983 (otwór zaznaczony na rys. 8, droga wspinaczkowa nr 15); Nowak J. 2004b (w spisie jaskiń poz. 84); Nowak J. 2006 (dtto); Jaskinie Wyżyny Olkuskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jakub Nowak, Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie