Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Dziupla w Skałach za Długoszem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Olk.I-06.98
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°45′27,00″, φ: 50°09′28,00″
Gmina Zabierzów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny | Park krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 320
Wysokość względna [m] 15
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
2
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Olkuska, Kobylany, Dolina Kobylańska.
Opis drogi dojścia do otworu
Od wylotu doliny kierujemy się w górę do jej rozszerzenia pod Żabim Koniem. Stąd kierujemy się na przeciwległe zbocze pod skałę z charakterystyczną płaską ścianą - Szarą Płytę i dalej trawersujemy zbocze w górę doliny, mijamy kolejne duże turnie: z Krokiem, Zjazdową oraz Długosza i stajemy pod drugą skałą za nią (nie dochodzimy do Turni z Krzyżem). Otwór znajduje się w ścianie niewielkiej skałki.
Opis jaskini

Szeroki na wstępie otwór zwęża się do ciasnej, mytej rury, która wznosząc się staje się niedostępna.

Dziupla ma genezę krasową, powstała w wapieniach skalistych górnej jury (oksford). Brak szaty naciekowej. Na skalnym spągu zalega rumosz.

Jest widna i sucha.
Występowania fauny i flory nie stwierdzono.
Historia badań
Historia eksploracji
Zapewne znana była od dawna.
Historia dokumentacji
Plan i opis opublikował Nowak (2004a). Aktualną dokumentację sporządził J. Nowak 13 grudnia 2003 r., pomiary wykonali J. Nowak i M. Szot 13 grudnia 2003 r.
Plan opracował J. Nowak.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2004a (opis inwentarzowy, plan); Nowak J. 2004b (w spisie jaskiń poz. 98); Nowak J. 2006 (dtto); Jaskinie Wyżyny Olkuskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Andrzej Górny, Jakub Nowak
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie