Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Tunel w Uliczkach
Inne nazwy Schronisko w wąwozie przy przysiółku Skały III
Nr inwentarzowy J.GT-03.40
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°40′28,00″, φ: 50°03′60,00″
Gmina Liszki (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny | Rezerwat przyrody Zimny Dół
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory 2 - ku S, 330 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 323,50
Wysokość względna [m] 17,50
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 6,50
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
24
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Garb Tenczyński, okolice Sanki, Dolina Sanki, Czułów
Opis drogi dojścia do otworu
Tunel położony jest na prawym zboczu w górnej części Zimnego Dołu, dużego bocznego wąwozu, odchodzącego od Doliny Sanki. Z doliny Sanki kierujemy się drogą gruntową prowadzącą dnem Zimnego Dołu. Po przejściu ok. 800 m, dochodzimy do ostatnich domów, przy których znajduje się Źródło w Zimnym Dole. Opuszczamy główną drogę i kierujemy się ścieżką na południowe zbocze. Podchodzimy do podstawy dużej skały z okapami (tzw. Zerwa w Zimnym Dole - skała, na której odbywają się szkolenia grotołazów), dalej ścieżka trawersuje zbocze, dochodzimy nią do „uliczki” prowadzącej pomiędzy okapami, za którymi znajduje się południowy otwór Tunelu.
Opis jaskini

Jest to nachylony tunel przebijający skałę na wylot. Od strony północnej wychodzi on pod rozległym okapem na wysokości 5 m od podstawy ściany. Poniżej, na poziomie podstawy ścian okap ma 12 m szerokości i wysięg do 5 m. W środkowej części tunelu leżą duże bloki utrudniające przejście.

Powstał w wapieniach skalistych górnej jury (oksford) na pionowej szczelinie ciosowej. Stanowi fragment większej całości modelowanej w warunkach freatycznych. Jedyne nacieki to zwietrzałe grzybki i polewy ze skonsolidowanego mleka wapiennego. Namulisko w tunelu jest skąpe, przy otworze południowym występuje glina z humusem i liśćmi. Pod okapem znajduje się namulisko lessowe z gruzem, być może bardzo obfite.

Tunel jest przewiewny, suchy i widny.
Przy południowym otworze na ścianach rosną glony i mchy.
W tunelu występują pająki i ćmy.
Historia badań
Historia eksploracji
Jest znany i często zwiedzany. Tunel znajduje się na trasie ścieżki dydaktycznej rezerwatu przyrody Zimny Dół.
Historia dokumentacji
Zinwentaryzowany został przez Kowalskiego (1951) pod pozycją 40. Dokumentację sporządzili A. Górny i M. Szelerewicz (11.1999 r.). Dane zaktualizowali w 2009 r. A. Górny i M. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kowalski K. 1951 (pod nr 40, opis, plan); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (wymieniają w wykazie); Jaskinie Pomostu Krakowskiego 2011 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Baryła J., Górny A., Pruc M., Słobodzian B., Szelerewicz M. 2000 (opis inwentarzowy i plan).
Autorzy opracowania Andrzej Górny, Mariusz Szelerewicz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie