Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko w Firkowej Skale
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Cz.IV-03.06
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°35′32,00″, φ: 50°25′17,00″
Gmina Ogrodzieniec (gm. miejsko-wiejska)
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Właściciel terenu Prywatny
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory 2 - ku SE.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 447
Wysokość względna [m] 15
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 5,50
Deniwelacja [m] 5,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,30
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Ryczów, Wzgórze Firkowa Skała
Opis drogi dojścia do otworu
Z centrum Ryczowa idziemy na SE około 250 m w kierunku Straszykowej Góry. Za ostatnimi zabudowaniami znajduje się wzgórze z ostańcem skalnym pod szczytem. W ostańcu skalnym znajduje się szukane schronisko.
Opis jaskini

    Schronisko jest szczeliną o wysokości około 5 m, w której na poziomie 2,7 m pojawia się rozszerzenie tworzące drugi poziom schroniska. W całej szczelinie jest zaklinowanych mnóstwo głazów utrudniających poruszanie się wewnątrz.

    Schronisko rozwinęło się na szczelinie skalnej w górnojurajskim wapieniu skalistym, powstałej najprawdopodobniej w procesie grawitacyjnego rozpadu masywu. Namulisko bardzo ubogie, humusowo-kamieniste, a miejscami dno jest skalne. We wnętrzu jest sucho i bardzo przewiewnie. Schronisko jest całe widne. Przedstawicieli flory i fauny brak.
Historia badań
Historia eksploracji
Schronisko do tej pory nie wzmiankowane w literaturze. Spora ilość śmieci świadczy o częstych odwiedzinach ludzi.
Historia dokumentacji
W dokumentacji dla Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego schronisko można znaleźć pod numerem IV. B. 113. Opis i plan schroniska znajduje się również w dokumentacji dla Ministerstwa Środowiska z roku 2000. Pomiary w schronisku wykonał w kwietniu 1997 r. A. Polonius i J. Sławiński. Dane zaktualizował A. Polonius (2009).
Plan opracował: Adam Polonius.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej 2011c (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Polonius A. i in. 1997; Polonius A. i in. 2000 (dokumentacja); Polonius A. 2003 (wymienia).
Autorzy opracowania Adam Polonius
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie