Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Roztoczańska
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bsd-01.12
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°35′55,00″, φ: 49°28′34,00″
Gmina Rytro (gm. wiejska)
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 743
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 10
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
130
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Beskid Sądecki, Wielka Roztoka Ryterska, Konieczna (1025 m n.p.m.)
Opis drogi dojścia do otworu
Z Rytra Jantar idziemy szlakiem narciarskim w kierunku Hali Koniecznej. W miejscu, gdzie do drogi i do potoku Borsudzyny dochodzi z lewej, ze stoku rumowiskowy jęzor osuwiska, opuszczamy drogę. Skręcając w lewo podchodzimy stromym stokiem wśród bloków skalnych, aż do wyraźnego spłaszczenia. Otwór NE jaskini Przeziorowa Jama (K.Bsd-01.09) znajduje się na skraju zrównania, w zgrupowaniu porozsuwanych pakietów skalnych. Od jej otworu idziemy w górę osuwiska, skrajem świerczynowej drągowiny kilkadziesiąt kroków do niedużej rozpadliny skalnej. Ciasny, poziomo usytuowany otwór znajduje się na dnie tej rozpadliny.
Opis jaskini

Od otworu obniżamy się stromo ciasnym korytarzykiem do rozdroża. W prawo odchodzi kilkunastometrowy, wąski korytarzyk kończący się szeroką i bardzo niską szczeliną. W lewo dwa krótkie korytarzyki wyprowadzają nad parometrowy próg, za którym znajduje się duża sala. Ma ona lite ściany i strop, dno pokryte jest dużymi wantami. W sali widać wyraźnie jak warstwy piaskowca zapadają konsekwentnie w kierunku dna jaskini. Komora ma około 10 m długości, 3,5 m szerokości i około 4 m wysokości. Wychodzą z niej w kierunku dna trzy ciągi.

Prawy stanowi na przemian wysoka i wąska szczelina lub niski płytowiec. Ciąg kończy się po kilkunastu metrach.

Korytarz środkowy schodzi do najniższego miejsca w jaskini poprzez kilka zwężeń, prożków i niedużych rozszerzeń, by połączyć się tam z ciągiem, wychodzącym z lewej części dużej sali. Ciąg ten rozpoczyna się dwoma bardzo ciasnymi studzienkami, a następnie wąskimi, wysokimi szczelinami schodzi do dna jaskini. Szczeliny te łączą się w górze z Jaskinią Gdzie Wpadły Czołgi.

Utworzyła się w piaskowcach magurskich w związku z osuwiskiem konsekwentno-strukturalnym. Dno pokrywa rumosz i głazy.

Światło nie sięga poza otwór. Jaskinia ma mikroklimat o charakterze dynamicznym. Flora i fauna nie były obserwowane.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta w dniu 5 grudnia 1992 r. przez E. Borka i P. Wańczyka.

Historia dokumentacji

Dokumentację jaskini sporządził w tym samym dniu E. Borek przy pomocy busoli geologicznej i taśmy parcianej. Dane zaktualizował E. Borek w 2009 r.
Plan opracował E. Borek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wiśniewski W.W. 1996: (dane morfometryczne); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 1997b: (opis inwentarzowy i plan); Klassek G., Mleczek T. 2003: (wkładka/wzmianka).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Edward Borek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2011
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Obiekt w serwisie Geostanowiska Geostanowisko Geostanowisko
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie