Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Niedźwiedzia
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bsd-02.28
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°47′25,00″, φ: 49°29′23,00″
Gmina Łabowa (gm. wiejska)
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory 2 - ku górze; 3 - ku górze.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 983
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 28
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 28
Długość [m]
w tym szacowane [m]
611
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Beskid Sądecki, Barnowiec, zachodni szczyt Wierchu nad Kamieniem (1084 m n.p.m.)
Opis drogi dojścia do otworu
Do jaskini najłatwiej dojść od szlaku turystycznego z Rytra na Halę Łabowską. Idąc od strony Rytra szlak opuszczamy w pobliżu zachodniego szczytu Wierch Nad Kamieniem. Niewyraźną droga podążamy na N około 300 m, aż pod Pękniętą Kopę (1068 m n.p.m.). Otwór Jaskini w Pękniętej Kopie (K.Bsd-02.22) - widoczny dopiero z bliska - znajduje się kilka metrów powyżej drogi na północnym stoku kopy. Stąd idziemy grzbietem w dół około 200 m do głębokich rozpadlin skalnych. Poziomo usytuowany otwór Jaskini Świętego Szczepana (K.Bsd-02.23) znajduje się na dnie ostatniej rozpadliny, w jej lewej części. W 2008 roku doszło do niewielkiego zawaliska w części przyotworowej, dzięki temu korytarzyk wstępny zyskał okno w stropie będące jednocześnie nowym, wygodniejszym wejściem. Szczelina w Labiryncie (K.Bsd-02.24) jest położona na tej samej szczelinie co Jaskinia Świętego Szczepana, kilkanaście metrów na wschód. Od Szczeliny w Labiryncie idziemy za grzbietem w dół stoku około 230 m na rozległe wybrzuszenie. Otwór Rysiej Jamy (K.Bsd-02.26) znajduje się obok wysokich turni pod blokiem piaskowca. Od Rysiej Jamy za grzbietem idziemy w dół stoku na oddzielony dolinką pakiet piaskowców. Otwór Jaskini Małej Niedźwiedziej (K.Bsd-02.27) znajduje się w środkowej części pakietu na skraju skalnej rozpadliny. Na północ od Jaskini Małej Niedźwiedziej znajduje się kilka metrów na północ otwór Jaskini Niedźwiedziej. Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w pobliżu Dziadziej i Bezdziadziej Nory, w skalistym grzbiecie, ograniczającym od S największy rów Niedźwiedziego Masywu. Można do niej dojść albo od szlaku czerwonego, albo ze wsi Barnowiec. Idąc z Barnowca posuwamy się doliną na S, początkowo przez wieś, potem lasem. Cały czas wiedzie nas wąska asfaltowa droga. Po około 30 minutach przekraczamy Potok Barnowski i skręcamy na E. Idąc dalej drogą, po 10 minutach dochodzimy do następnego potoku i skręcamy na N. Kończy się tutaj asfalt, a my idziemy teraz utwardzoną, leśną drogą, początkowo w kierunku N a potem NE. Wkrótce dochodzimy do miejsca, gdzie od naszej dotychczasowej drogi odchodzi w lewo stroma, wyraźna droga - tzw. spychaczówka. Po skręceniu na nią wznosimy się stromo w kierunku NE, a potem SE. Spychaczówkę opuszczamy po około 30 minutach marszu w miejscu, gdzie z lewej strony dochodzi wyraźny, nieckowaty rów. Jest to jedna z dwóch dolinek oddzielających znajdujący się po lewej stronie Niedźwiedzi Masyw. Otwory jaskini znajdują się w środkowej części masywu, wspomnianej wcześniej, skalistej grzędzie.
Opis jaskini

Wszystkie trzy otwory znajdują się w swoim sąsiedztwie. Najlepiej widoczny jest skalisty lej drugiego otworu. Pozostałe otwory usytuowane są po przeciwnej stronie grzędy. Tworzą je studzienki o wymiarach - 1 x 1,5 m i 1 x 0,5 m. Znajdują się one nad kilkumetrową ścianą skalną, opadającą na dno wspomnianego już rowu.

Jaskinia Niedźwiedzia składa się z trzech kondygnacji. Poziom pierwszy to niskie korytarze wytworzone w średnioławicowych piaskowcach i marglistych łupkach. Zasadnicza część jaskini rozwinięta jest w poziomie drugim - piaskowcowym. Piętro najniższe oprócz gruboławicowych piaskowców budują także warstwy zlepieńców.

Jaskinia rozwinięta jest na systemie szczelin osuwiskowych o azymucie 210-220̊.  Warstwy skalne zapadają się pod kątem 10-20̊  na SW, tak też skokowo, pogłębia się cała jaskinia. Początkowo jest to regularna szczelina - Wielka Studnia. Jej NW ściana jest lita, a SE pocięta szczelinami, równoległymi do biegu warstw. Na jednej z takich szczelin rozwinęły się ciasne korytarze, łączące Wielką Studnię z Wielkim Lejem (2 otwór). Na dnie i pod stropem SW krańca Wielkiej Studni znajdują się zaciski prowadzące do dalszych partii jaskini (Partie za Skalną Pułapką są od jesieni 1998- relacja ustna B. Danka, naocznego światka- niedostępne ze względu na niewielki zawał- obsunięcie bloku skalnego i rumoszu. Usuniecie zawaliska jest trudne ze względu na ciasnotę miejsca).

Uwaga! Ta część opisu była aktualna do 1998 roku.

Ze Skalnej Pułapki przedostajemy się w lewo przez zacisk (Z2) do Białej Sali. Stąd w górę biegnie ciasny, dalej niski ciąg kilkunastometrowej długości , prowadzący do kilku gliniasto-skalnych wnęk, znajdujących się tuż pod powierzchnią, o czym świadczą liczne korzenie drzew.

Z Białej Sali w prawo, przez metrowy prożek przedostajemy się do Szczeliny Naciekowej. Ma ona kilkanaście metrów długości oraz około 7 m wysokości. Na jej początku ciasny przełaz prowadzi w prawo, do Skalnej Pułapki. Ze środkowej części szczeliny, po 7 m wspinaczce (trudno) można przedostać się do ciasnych Partii nad Szczeliną, kończących się obszerną, prostokątną Salą Dymów.

Wracany do Białej Sali. Idąc z niej w lewo, przez kilka 5-6 metrowych studzienek przedostać się można do Sali Balowej.

Jest to największa sala w jaskini (20 m długości, 4-5 m szerokości i około 13 m wysokości). Dno sali pokrywają duże głazy, wśród których kryje się kilka krótkich korytarzyków. W ścianach sali znajdują się dwa okna.

Pierwsze z nich, na wprost, na wysokości 9 m, prowadzi do Partii nad Stropem, drugie - w prawej ścianie - do Partii za Oknem.

Po osiągnięciu pierwszego okna wspinamy się stromym korytarzem o dnie pokrytym rumoszem do Sali z Kolumną. Tu ciąg skręca o 180̊ i kilkanaście metrów biegnie równolegle do Sali Balowej Kończy się zawaliskiem, kontaktując się niedostępnymi szczelinami z Salą Balową. Z Sali z Kolumną przedostajemy się do Partii nad Stropem pokonując zacisk (Z3), znajdujący się w górnej części filara oddzielającego Salę Balową od wspomnianego uprzednio, równoległego do niej korytarza. Partie nad Stropem to kilka poziomów szczelin oraz kilkunastometrowej długości pochylni - najwyższego w jaskini korytarza zwanego Płytowcem Białych Stóp. Obrywa się on nad Salą Balową 13 m progiem. Znad progu, po gzymsie nad Salą Balową można się przedostać (trudno, konieczna asekuracja) do Partii za Oknem.

Łatwiejsze przejście do tych partii prowadzi z górnego poziomu Sali Balowej systemem ciasnych korytarzyków do obszernej Sali za Oknem W lewej ścianie najniższego jej poziomu znajduje się wspomniane już, drugie okno Sali Balowej. Ze środkowego poziomu Sali za Oknem prowadzi w różne strony kilka ciasnych, krótkich korytarzyków. Jeden z nich, biegnący na wprost, prowadzi przez ciasny przełaz i studzienkę z zaciskiem (Z2) nad Salę Balową, a dalej po gzymsie do Płytowca Białych Stóp w Partiach nad Stropem. Koniec opisu części dostępnych do jesieni 1998 roku. Miejmy nadzieję że uda się w przyszłości udostępnić w/w partie jaskini.

Wracamy do Wielkiej Studni, do znajdujących się niej zacisków.

Dolny, znajdujący się w jej dnie, poprzez ciasną, kilkumetrową studzienkę, sprowadza bezpośrednio w dół, do Wielkiej Szczeliny z Małym Słoneczkiem.

Górny, znajdujący się pod stropem, doprowadza do ciasnego korytarza, ciągnącego się tuż pod powierzchnią i zakończonego 9 metrową studnią nad Wielką Szczeliną z Małym Słoneczkiem. Za tym fragmentem jaskini główny ciąg wchodzi w niższe warstwy piaskowca.

Górna warstwa, w której do tej pory rozwijała się jaskinia, rozpada się na kompleks want, pomiędzy którymi znajdują się ciasne ciągi o charakterze labiryntu.

Schodząc na niższy poziom główny korytarz rozszczepia się na dwa równoległe do siebie chodniki. Początkowo są one połączone ze sobą ciasnymi oknami, potem wychodzą z nich ślepe, poprzeczne odnogi.

Korytarz SE rozpoczyna się od Komnaty z Rozdeptanym Gacopyrzem i kontynuuje się na SW Szalonym Meandrem.

Część NW jest silniej rozczłonkowana, a rozpoczyna się efektowną salą z Misiem. Obydwa opisane ciągi łączą się w obszernej sali Biwakowej. Ma ona charakter zawaliskowy, a pod zaklinowanymi wantami tworzącymi jej dno, znajdują się najgłębsze części jaskini - Sale Gotyckie i Sala Zapłakanych Gacopyrzy. W kierunku SE jaskinia zatraca swój szczelinowaty charakter i przeistacza się w labirynt ciasnych próżni, otoczonych przez bezładnie zaklinowane wanty (Kruche Partie).

Jaskinia zbudowana jest z piaskowców, zlepieńców i łupków marglistych warstw magurskich. Jej powstanie należy wiązać z wielkim osuwiskiem, które objęło cały lej Źródłowy Potoku Barnowskiego.

W jaskini brak namuliska, dno przeważnie pokryte jest autochtonicznym gruzem piaskowcowym. Jedynie w Mokrej Komorze, Wielkiej Studni i Wielkim Leju znajduje się gliniasta zwietrzelina.

Światło dociera na dno Wielkiej Studni i Wielkiego Leja. W słonecznym dniu nikłe światło dochodzi także na dno Wielkiej Szczeliny z Małym Słoneczkiem.

Jaskinia Niedźwiedzia posiada mikroklimat dynamiczny i dużą wilgotność. Zimą otwór 1 i 2 są oblodzone, otwór 3 przykryty jest czapą śniegu.

Liczne suche drzewa nad jaskinią świadczą o stałym przemieszczaniu mas skalnych w jej obrębie. Fakt ten, przy licznych ruchomych wantach na ścianach i stropie stwarza dla zwiedzających poważne zagrożenie.

W jaskini przez cały rok bytują liczne nietoperze, głównie nocki duże, a także podkowce małe i gacki wielkouche.

W Sali z Misiem zostały znalezione kości niedźwiedzia, tzn. czaszka z żuchwą, kręgi, żebra, kości odnóży. Do tej pory nie jest wyjaśnione, czy pochodzą one od niedźwiedzia brunatnego czy jaskiniowego (1989).

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta 21 września 1988 r. przez członków koła geograficznego z Nawojowej. Wówczas znaleziono wszystkie otwory, rozkopano otwór 2 i spenetrowano Wielką Studnię, Komnatę Tatiany po Skalną Pułapkę. Dnia 24 września 1988 r. rozkuto zaciski w Wielkiej Studni i odkryto Wielką Szczelinę z Małym Słoneczkiem, Salę z Misiem i Komnatę z Rozdeptanym Gacopyrzem. Korytarz po Salę Biwakową odkryto 11 października 1988 r., a Gotyckie Sale z Salą z Zapłakanym Gacopyrzem - 13 października 1988 r. W dniu 23 października 1988 r. odkryto Kruche Partie. Wszystkich odkryć dokonał E. Borek. Ta część jaskini została skartowana na przełomie grudnia 1988 r. i stycznia 1989 r. przez: A. Antkiewicz, R. Baran, E. Borka, W. Ignacyka, P. Irzyka i P. Wańczyka. Dalszych odkryć dokonali członkowie SKTJ - Nowy Sącz w lipcu 1996 r. Udało się wtedy pokonać zaciski w Skalnej Pułapce i odkryć Salę Balową. W sierpniu 1996 r. E. Borek odkrył w tej części jaskini Szczelinę Naciekową, Partie pod Stropem i Partie za Oknem. Tą część jaskini skartowali na przełomie września i października 1997 r. E. Borek i P. Wańczyk.

Historia dokumentacji

Jaskinię skartowali w latach 1988-1997: E. Borek,  A. Antkiewicz, R. Baran,  W. Ignacyk, P. Irzyk, P. Wańczyk. Pomiary wykonano busolą geologiczną i taśmą parcianą. Dane zaktualizował E. Borek w 2009 r.
Plan opracował E. Borek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Borek E. 1992: (dane morfometryczne); Wiśniewski W.W. 1992: (dane morfometryczne); Borek, E., Mleczek T. 1996: (o eksploracji, dane morfometryczne); Wiśniewski W.W. 1996: (dane morfometryczne); Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych 1997b: (opis inwentarzowy i plan); Mleczek T . 1999: (wzmianka); Mleczek T., Baczyński P. 1999: (wzmianka); Urban J. 2004: (wzmianka); Urban J., Margielewski W., Alexandrowicz Z., Mleczek T. 2006: (wzmianka); Migoń p. 2006 (krótki opis, geneza, podana długość i głębokość, fotografia otworu).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Edward Borek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2015
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór 1 Podgląd grafiki otwór 2 Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie