Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Zbójecka Piwnica
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bn-03.01Ex
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 21°07′28,05″, φ: 49°26′20,80″
Gmina Uście Gorlickie (gm. wiejska)
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Właściciel terenu
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 900
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m]
Długość [m]
w tym szacowane [m]
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Beskid Niski, Huta Wysowska, NE zbocze Ostrego Wierch
Opis drogi dojścia do otworu
Opis jaskini

Jaskinia znajdowała się na NE zboczu Ostrego Wierchu (930 m. n.p.m.), kilka metrów poniżej Schroniska w Ostrym Wierchu. Musiała mieć ponad kilkanaście metrów długości i być dość obszerna skoro jak pisze.Komorowski (1989) trzymano w niej podczas ostatniej wojny bydło.

Powstała w wyniku procesów osuwiskowych w piaskowcach magurskich.

Historia badań
Historia eksploracji

Po raz pierwszy wymienia ją Krygowski (1969), lecz w tym czasie już nie istniała. Z powodu bliskości granicy państwowej została w kilka lat po wojnie wysadzona w powietrze przez wojsko. Była znana od dawna ludności miejscowej. Miała być kryjówką zbójników, była też ponoć wykorzystywana przez partyzantów. Była też mylona ze znajdującym się obok Schroniskiem w Ostrym Wierchu. (Klassek 1995, Wiśniewski 1996e). Lokalizowana jest też na mapach turystycznych (Beskid Niski i Pogórze 1979, Gorlice 1995). Dane zaktualizował T. Mleczek w 2009 r.

Historia dokumentacji
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Krygowski W. 1969 (wzmianka); Beskid Niski i Pogórze 1979 (lokalizacja na mapie); Okoń M. 1987 (wzmianka); Komorowski, W. 1989 (wzmianka); Gorlice 1995 (lokalizacja na mapie); Klassek G. 1995 (błędnie ujęta w wykazie jaskiń i schronisk podskalnych Beskidów i Pogórza); Mleczek T. 1996c (wzmianka); Wiśniewski W.W. 1996e ( wzmianka, mylona z S. Ostrym Wierchu); Szura Cz. 1996b (wzmianka); Jaskinie Polskich Karpat fliszowych 1998 (plan i opis inwentarzowy); Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty 1999 (opis dojścia, historia poznania); 2000 (wzmianka); Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty 2002 (opis dojścia, historia poznania); Mleczek T. 2002b (wzmianka) Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty 2007 (opis dojścia, historia poznania).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2011
Grafika, zdjęcia
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie