Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina w Kudłoniu
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.G-01.01
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°10′20,00″, φ: 49°34′31,00″
Gmina Mszana Dolna (gm. wiejska)
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Gorczański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory 2 i 3 - ku N.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1100
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 5,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 5,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Gorce, Konina, północne zbocza Kudłonia (1276 m n.p.m.).
Opis drogi dojścia do otworu
Schodząc ze szczytu Kudłonia (1276 m n.p.m.) szlakiem czarnym na północ tuż przed Polaną Gorc Kamieniecki, po zachodniej stronie znajdują się wychodnie piaskowca, w których rozwinięta jest szczelina.
Opis jaskini

Otworami 2 i 3 przedostajemy się do szczeliny o generalnym przebiegu NW-SE prze-bijającej skałkę na wylot. Jej dno zrazu się wznosi, a po około 3 m opada. Szczelina (długości 7 m, szerokości 0,5 m, wysokości przeciętnie 3,5 m) kończy się niewielkim rozszerzeniem z dużym głazem. Po zejściu z małego (1,2 m) progu wydostajemy się na powierzchnię przez 1 otwór.

Schronisko powstało w piaskowcach magurskich na skutek ruchów odprężeniowo-grawitacyjnych. Dno jest pokryte rumoszem i gruzem. Przy 2 otworze leży duży głaz.

Schronisko jest suche i przewiewne, w całości oświetlone.

Fauny i flory nie obserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Wzmiankowane po raz pierwszy w 1959 r. w przewodniku turystycznym J. Nyki.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń beskidzkich materiał dokumentacyjny zebrali dnia 9 maja 1982 r. J. Pukowski i J. Ganszer ze Speleoklubu Bielsko-Biała. 6 sierpnia 2001 r. Ł. Gierat (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki) splanował nowe partie długości 3 m (Klassek, Mleczek 2001; Działalność inwentaryzacyjna Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki 2005)
Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą parcianą. Dane zaktualizował T. Mleczek w 2009 r.
Plan wg Gierata.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nyka J. 1959 (lokalizacja, wzmianka o szczelinie); Nyka J. 1965 (lokalizacja, wzmianka o szczelinie); Nyka J. 1968a (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968b (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968c (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968d (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1974 (lokalizacja, wzmianka o szczelinie); Alexandrowicz Z. 1978 (rysunek skały ze szczelina); Alexandrowicz Z. 1982 (rysunek skały ze szczeliną); Klassek G. 1990 (opis inwentarzowy wraz z planem oraz ujęta w wykazie jaskiń i schronisk podskalnych Beskidów i Pogórza Karpackiego); Jaskinie Polskich Karpat fliszowych 1997b (plan i opis inwentarzowy); Wiśniewski W.W. 1998d (lokalizacja, szczegółowy opis, plan); Wiśniewski W.W. 1998e (lokalizacja, szczegółowy opis, plan); Klassek G., Mleczek T. 2001 (nowe partie); Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty 2004 (krótki opis); Działalność inwentaryzacyjna Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki 2005 (nowe partie, nowy plan schroniska).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek, Grzegorz Klassek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2011
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie