Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Gorcu
Inne nazwy Wietrzna Dziura
Nr inwentarzowy K.G-01.02
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°16′14,00″, φ: 49°32′53,00″
Gmina Ochotnica Dolna (gm. wiejska)
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 820
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 7
Przewyższenie [m] 3
Deniwelacja [m] 10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
24
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Gorce, Ochotnica Dolna, południowy stok Gorca (1228 m n.p.m.).
Opis drogi dojścia do otworu
Z Ochotnicy Dolnej idziemy wzdłuż potoku Gorcowskiego. Od miejsca gdzie szlak zielony skręca w lewo, należy iść dalej około 1,5 km. W miejscu gdzie linia energetyczna skręca wyraźnie w prawo, przechodzimy przez potok i skręcamy w prawo pod górę. Idziemy skrajem lasu i polany (około 15 minut), gdy spostrzeżemy koniec polany (w górze) w odległości około 50 m, skręcamy w lewo w dość gęsty las (około 15 minut nikłą ścieżką). Otwór wejściowy znajduje się pod stromą, zarośniętą skałką. Dojście mylące, otwór trudny do znalezienia. Zwiedzanie bez trudności z wyjątkiem zaciskowego otworu
Opis jaskini

Ciasny (zacisk Z1), niepozorny otwór wprowadza ukośnie w dół (prożek 1,1 m wysokości) do większej, prostej szczeliny. Ku SW wysoka, lecz wąska szczelina (Korytarz Kurzei) dostępna na długości ok. 7 m. W jej dnie dwa prożki (0, 8 m i 1,5 m wysokości), za którymi dwie studzienki (po 1,5 głębokości). Zejść nimi można do niżej położonej szczeliny (długości ok. 5 m) zakończonej zawaliskiem. W jej dnie znajduje się prożek (1,0 m wysokości) i studzienka (1,8 m głębokości), przez którą schodzimy do najniżej położonego korytarzyka długości 3 m.
Od otworu ku NE idziemy 2 m stromą szczeliną do rozszerzenia (Sala Archeologów). Za nim szczelina się kończy zawaliskową studzienką (1,8 m głębokości).

Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno pokryte gruzem, większymi głazami, gliną i liśćmi. W końcowej studzience znaleziono kości zwierzęce. Jest znacznie zaśmiecona.

Jaskinia jest sucha. Przewiew wyczuwalny przy otworze. Światło sięga tuż za otwór.

Przy otworze występują gdzieniegdzie mchy.

Zaobserwowano pająki, motyle i komary.

Historia badań
Historia eksploracji

Po raz pierwszy jaskinię wzmiankuje J. Nyka w 1957 r.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń beskidzkich materiał dokumentacyjny zebrali 1 sierpnia 1980 r. J. Ganszer i M. Micherdziński ze Speleoklubu Bielsko-Biała. 15 lipca 2000 r. B. Bubula, Ł. Gierat (Klub Grotołazów w Limanowej) i T. Mleczek (Speleoklub Dębicki) odkryli szczeliny pod Korytarzem Kurzei i wykonali nowe pomiary całej jaskini (Klassek, Mleczek 2000). Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą parcianą. Dane zaktualizował T. Mleczek w 2009 r.
Plan opracował T. Mleczek.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nyka J. 1957 (wzmianka); Nyka J. 1959 (opis jaskini, lokalizacja, nietoperze); Nyka J. 1960 (wzmianka o zwiedzaniu przez Kurzeję); Nyka J. 1965 (opis jaskini, lokalizacja); Nyka J. 1968a (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968b (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968c (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1968d (wzmianka o legendzie); Nyka J. 1974 (opis jaskini, lokalizacja); Nowalnicki T. 1975; (wzmianka podobieństwie genezy jeziorka na Zbójeckim Placu i Wietrznej Dziury); Klassek G. 1982 (opis inwentarzowy wraz z planem pod nazwą Jaskinia w Gorcu); Szelerewicz M. 1982 (lokalizacja na mapie z nazwą Grota); Wyznakiewicz J. 1982 (lokalizacja na mapie z nazwą Grota); Klassek G. 1985 (wzmianka); Klassek G. 1990 (ujęta w wykazie jaskiń i schronisk podskalnych Beskidów i Pogórza Karpackiego pod nazwą Jaskinia w Gorcu); Jaskinie Polskich Karpat fliszowych 1997b (plan i opis inwentarzowy pod nazwą Jaskinia w Gorcu); Wiśniewski W.W. 1998d (lokalizacja, szczegółowy opis, plan); Wiśniewski W.W. 1998e (lokalizacja, szczegółowy opis, plan); Klassek G., Mleczek T. 2000 (nowe partie, wzrost długości i deniwelacji); Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty 2004 (opis dojścia, krótki opis).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Grzegorz Klassek, Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2011
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki okolice otworu Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie