Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Jaworzu
Inne nazwy
Nr inwentarzowy K.Bw-03.01
Region Karpaty
Współrzędne WGS84 λ: 20°31′21,00″, φ: 49°43′17,00″
Gmina Laskowa (gm. wiejska)
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 870
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 5
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 5
Długość [m]
w tym szacowane [m]
14
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Beskid Wyspowy, Kobyłczyna, północno-wschodnie zbocze Jaworza (921 m n.p.m.)
Opis drogi dojścia do otworu
Na szczyt Jaworza możemy dojść licznymi znakowanymi szlakami. Najszybsze dojście prowadzi z Pisarzowej (1,5 godziny) żółtym, a później niebieskim szlakiem turystycznym. Ze szczytu Jaworza schodzimy sto kilkadziesiąt metrów na NE jodłowym lasem. Napotykamy tam poprzeczny garb, który jest oddzielony od głównego grzbietu głębokim wąwozem. Grzbietem tego garbu idziemy kilkadziesiąt metrów prawo, gdzie w zagłębieniu wśród lasu bukowego znajduje się niewidoczny z dala, poziomo usytuowany otwór Jaskini w Jaworzu. Dojście i zwiedzanie jaskini bez trudności.
Opis jaskini

 Studnia wejściowa głębokości 2,0 m sprowadza do stromej pochylni. Tam poprzez ciasny przełaz wchodzimy do korytarzyka długości około 10 m zakończonego niewielką salką.

 Jaskinia osuwiskowa powstała w piaskowcach magurskich. Dno pokryte jest gruzem skalnym, miejscami gliną. Prawie cała jaskinia jest oświetlona światłem dziennym. Jest dość sucha. 

Flora nie była obserwowana.

Spotyka się w niej liczne pająki i motyle.

Historia badań
Historia eksploracji

O jaskini po raz pierwszy wspomina Ligęza (1928). Jaskinia znana jest obecnie ludności miejscowej i często zwiedzana. 6 czerwca 2002 r. M. Wiśniewski i P. Ostrowski odkryli nowe partie długości 7 m.

Historia dokumentacji

Opis inwentarzowy i plan jaskini opublikował w 1954 r. K. Kowalski, który materiał dokumentacyjny zebrał 21 kwietnia 1953 r. 6 czerwca 2002 r. M. Wiśniewski i P. Ostrowski wykonali nowy plan jaskini. Dane zaktualizował T. Mleczek w 2009 r.
Plan wg Ostrowskiego (2002).

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Ligęza 1928 (podania); Kowalski K. 1954 (plan i opis inwentarzowy); Krygowski, K. 1968 (wzmianka); Staszkiewicz J., Witkowski Z.. 1986 (wzmianka); Klassek G. 1990b (ujęta w wykazie jaskiń i schronisk podskalnych Beskidów i Pogórza Karpackiego); Jaskinie Polskich Karpat fliszowych 1997b (plan i opis inwentarzowy); Bubula B. 2001d (ujęta w spisie jaskiń Beskidu Wyspowego); Gacek D. 2001 (krótki opis, ujęta w wykazie jaskiń Beskidu Wyspowego); Sułkowski B. 2001 (wzmianka); Wiśniewski, M., Ostrowski, P. 2002 (nowe partie, nowy plan jaskini); Beskid Wyspowy 2003 (lokalizacja na mapie z błędną nazwą); Beskid Wyspowy 2005 (lokalizacja na mapie z błędną nazwą); Beskid Wyspowy 2006 (lokalizacja na mapie z błędną nazwą); Beskid Wyspowy 2007 (lokalizacja na mapie z błędną nazwą).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Mleczek
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2011
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie