Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Studnia w Skałach Rajcy
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Cz.III-03.13
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°23′47,00″, φ: 50°38′37,00″
Gmina Żarki (gm. miejsko-wiejska)
Powiat myszkowski
Województwo śląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 413
Wysokość względna [m] 40
Głębokość [m] 10,30
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 10,30
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10,30
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Częstochowska, Wzgórza Żarczyńskie, Przewodziszowice, Skały Rajcy.
Opis drogi dojścia do otworu
Studnia znajduje się w bezimiennym wzgórzu, znanym w środowisku wspinaczkowym jako wzgórze ze Skałami Rajcy. Jest ono (wzgórze) położone blisko wsi Przewodziszowice, w odległości około 100 metrów na północny wschód od końca wsi. Do studni najłatwiej trafić, kierując się od strony znanej powszechnie strażnicy średniowiecznej, za znakami szlaku niebieskiego „Warowni Jurajskich”, w kierunku wschodnim. Po przejściu około 200 metrów, przez sosnowy młodnik, widać po lewej (północnej) stronie nieduże, odsłonięte skałki. W ich wschodniej, wierzchołkowej części znajduje się pionowy otwór studni. Miejsce to jest niebezpieczne, gdyż sam otwór jest niepozorny.
Opis jaskini
Otwór ma owalny kształt, o wymiarach 1,2x1,4 m, wyprowadza on na południowo-wschodni stok. Rośnie tu murawa naskalna z bogatym runem i krzewami jałowca i szakłaku. Studnia jest idealnie pionowa, regularnie myta, stopniowo ku dołowi zwężająca się. Na jej ściankach rośnie dobrze rozwinięta roślinność naskalna, w zależności od ilości dostępnego światła układająca się w charakterystyczne strefy. Są tu m.in.: cieniolubne glony, liczne mszaki, paprocie (zanokcica skalna i murowa) i roślinność naczyniowa. Studnia ma głębokość 10,3 metra. Na jej dnie jest namulisko gliniasto-próchnicowe i gruz wapienny.
Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji
Schronisko zostało opisane przez M. Bąka jako „Studnia w Przewodziszowicach”.
Dokumentację sporządził J. Zygmunt, na podstawie pomiarów własnych, przeprowadzonych w dniu 8 czerwca 2009 r.
Plan opracował J. Zygmunt.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Bąk M. 1997 (opis, szkic); Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Zygmunt
Redakcja Jerzy Mikuszewski
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie