Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Złodziejska w Skałach Kroczyckich
Inne nazwy Schronisko w Skałach Kroczyckich I
Nr inwentarzowy J.Cz.III-06.22
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°32′07,00″, φ: 50°35′08,00″
Gmina Kroczyce (gm. wiejska)
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Właściciel terenu Prywatny
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 342
Wysokość względna [m] 25
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
25
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Częstochowska, Skały Kroczyckie, Góra Pośrednia.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się w Górze Pośredniej, wchodzącej w skład tzw. Skał Kroczyckich. Można do niej dotrzeć z Podlesic, idąc za czerwonymi znakami Szlaku Orlich Gniazd, w kierunku północnym. Po przejściu przez Górę Zborów i przetrawersowaniu Kołoczka, należy zejść w dół, poprzez bór sosnowy, aż do podstawy następnego wzgórza, czyli Góry Pośredniej. Wysoki otwór jaskini jest widoczny z daleka, nad stromym stokiem doliny, u podstawy niedużych skałek, w północnej części wzgórza. Można też dotrzeć tutaj, idąc lub jadąc asfaltową drogą, prowadzącą wzdłuż linii kolejowej, albo od zachodu, czyli Wygody, albo od wschodu, czyli Kostkowic.
Opis jaskini

Według Kowalskiego: „...za wysokim otworem schronisko się rozszerza, dając wysoką, obszerną salę. Ściany zwietrzałe. Namulisko obfite, gliniaste, ze śladami kopania w środku sali.”

Obszerny, portalowy w przekroju otwór jaskini, o wymiarach 1,5x5 m, prowadzi do obszernej komory. Ma ona formę w przybliżeniu owalną, o średnicy ok. 10 metrów i wysokości od 1,5 do 2 m. W końcowej części sala jest przecięta prostopadłą szczeliną, na której rozwinęły się krótkie, ślepe korytarzyki oraz w stropie - podłużny kominek. Sięga on wysokości 5,5 m. W jaskini zachowały się nieliczne nacieki, zwłaszcza w ciasnych zakamarkach, ale większość z nich jest zniszczona, okopcona i sucha. Można wśród nich wyróżnić formy wełniste, języczkowe, nacieki o gąbczastej strukturze, polewy i stalaktyty. W czasie zimy tworzą się, zwłaszcza pod kominkiem, stalagmity lodowe. Mikroklimat jest prawdopodobnie zmienny, typowy dla małych obiektów - podskalnych schronisk. Namulisko jest o dużej miąższości, piaszczysto-gliniaste. Zawiera w sobie ślady dawnych ognisk. Było wielokrotnie rozkopywane, m.in. przez archeologów.

W jaskini licznie występują przyotworowe pająki Meta menardi. Nagromadzenie w kilku miejscach charakterystycznych odchodów świadczy o okresowej obecności nietoperzy.
Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

Jaskinia została pierwszy raz opisana przez K. Kowalskiego w roku 1949, pod numerem inwentarzowym 443, jako „Schronisko w Skałach Kroczyckich I”. Autor ten podaje także, za Lencewiczem, przypuszczenie, że może to być również Złodziejska Jama w Kroczycach lub Grota Lucyny koło Zborowa. Aktualny plan wykonał K. Mazik, na podstawie pomiarów własnych i Z. Lorka, z 1980 r. zaktualizowany przez J. Zygmunta w czerwcu 2009 r.

Plan opracowali K. Mazik, Z. Lorek i J. Zygmunt.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kowalski K. 1951 (plan, opis); Cyrek K. 2009 (wyniki badań archeologicznych, pn. Jaskinia Złodziejska); Stefaniak K. i in. 2009d (błędne dane morfometryczne, krótka charakterystyka, zakres badań, pn. Jaskinia Złodziejska); Mazik K. 2013 (wymienia w spisie pn. Jaskinia Złodziejska w Pośredniej); Jaskinie Wyżyny Częstochowskiej 2010 (plan i opis inwentarzowy); Mazik K. 2013 (wymienia w spisie pn. Jaskinia Złodziejska w Pośredniej).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Zygmunt
Redakcja Jerzy Mikuszewski
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie