Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia pod Torami (S-1.8)
Inne nazwy Jaskinia z Otoczakami, Jaskinia przy Torach
Nr inwentarzowy S.I-03.05
Region Sudety
Współrzędne WGS84 λ: 16°43′37,48″, φ: 50°21′15,31″
Gmina Kłodzko (gm. wiejska)
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Właściciel terenu Skarb Państwa
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 372
Wysokość względna [m] 33
Głębokość [m] 3
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 3
Długość [m]
w tym szacowane [m]
9
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Sudety Wschodnie, masyw Śnieżnika, Krowiarki, Dolina Białej Lądeckiej.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia jest na południowo-zachodnim zboczu góry z wykopem pod tor kolejowy z Kłodzka do Stronia Śląskiego, około 1,5 km od stacji Ołdrzychowice w kierunku Trzebieszowic. Ze stacji Ołdrzychowice idziemy ścieżką wzdłuż torów około 1,5 km, mijamy mostek (przepust), a od niego idziemy jeszcze 200 m do miejsca, gdzie tor zanurza się w wykop skalny porośnięty gęstym lasem. Otwór jest słabo widoczny, zarośnięty i znajduje się po prawej stronie u podstawy niezbyt dużej zwietrzałej skały wapiennej.
Opis jaskini
Otwór posiada wymiary 0,5x0,5 m jest nieregularny, zagłębiony poniżej toru kolejowego. Z otworu, początkowo ciasnym korytarzykiem (około 1 m), który doprowadza nas od nieco obszerniejszej salki, położonej 0,8 m niżej od otworu. Salka, o wymiarach 1,8x1,5 m i wysokości 1,2 m Kontynuuje się korytarzykiem w lewo i wstecz do niewielkiego rozszerzenia z odchodzącymi wąskimi szczelinami nie do przejścia. Jaskinia została utworzona w wkładce marmurów przypuszczalnie przez wody rzeki płynącej niegdyś wyżej. Ściany są myte, na południowej ściance widoczne drobne nacieki i polewa. Spąg pokrywa namulisko gliniasto-piaszczyste z rumoszem skalnym (prawdopodobnie pozostałość po budowie torowiska), a także resztki poobijanych nacieków kalcytowych. W piasku można spotkać otoczaki piaskowcowe, co świadczyć może o znacznym przepływie wody.
Jaskinia jest sucha, bez przewiewu.
Przed otworem występują liczne krzewy, a leżące kamienie w partiach przyotworowych porasta mech.
Zaobserwowano nocującego tu gacka wielkoucha oraz liczne komary i pająki.
Historia badań
Historia eksploracji
Otwór odsłonięto w 1895 lub 1896 r. podczas robót przy wykopie torowiska, mógł też służyć jako schron. Mogła to być część większej jaskini zniszczonej podczas budowy kolei. W 1970 r. J. Bieroński odnalazł otwór i przeprowadził badania osadów (Bieroński 1973). W 1994 roku opis i plan  pod nazwą "Jaskinia z Otoczakami" publikuje A. Wojtoń. Otwór w zwietrzałej skale wapiennej ponownie został odsłonięty 09.03.1995 r. przez grupę z Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego (Rogala 1995a). W następnych latach eksplorację jaskini prowadzili W. Rogala, W. Placek i A. Wojtoń (1998), odkrywając drugi otwór.
Historia dokumentacji
Plan i opis opublikował w 1995 r. W.Rogala. Dokumentacja autorstwa H. Zyzańskiej jaskini została opublikowana w 1996 r. Aktualizację i nowy plan sporządzili w 1998 r. H. i H. Zyzańscy (Speleoklub „BOBRY”, Żagań). Dane zaktualizował A. Szynkiewicz w 2014 r.
Plan wg A. Wojtonia.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wojtoń A. 1994a (wzmiankowana); Rogala W. 1995a (plan, opis pn. Jaskinia przy Torach); Jaskinie Sudetów 1996 (plan i opis pod nr. S-1.8); Rogala W. 1996a (opis pod nazwą Jaskinia z Otoczakami); Rogala W., Placek W., Wojtoń A. 1998 (wzmiankowana); Wojtoń A. 1999 (wzmiankowana); Rogala W., Wojtoń A. 2003 (wzmiankowana).
Materialy archiwalne
Bieroński J. 1973 (opis); Zyzańska H., Zyzański H., Szynkiewcz A. 1997 (plan i opis inwentarzowy pod nr. S-1.8a).
Autorzy opracowania Jan Trumpus, Halina Zyzańska
Redakcja Halina Grodzicka
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie