Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Bajka II
Inne nazwy
Nr inwentarzowy NP-10
Region Niż Polski
Współrzędne WGS84 λ: 18°10′35,20″, φ: 53°13′11,05″
Gmina Dobrcz (gm. wiejska)
Powiat bydgoski
Województwo kujawsko-pomorskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Nadwiślański Park Krajobrazowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 90
Wysokość względna [m] 12
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Jaskinia zlokalizowana jest na południowym zboczu wąwozu, który rozcina orograficznie lewe zbocze doliny Wisły, w odległości około 8 km na N od Fordonu koło Bydgoszczy.
Opis drogi dojścia do otworu
Dojście od budynków Państwowego Domu Opie4ki prowadzi ścieżką na E, a po wejściu do lasu – trawersując zbocze lekko w dół, do ścianki skalnej z dwoma otworami jaskiniowymi. Ścianka ma 13 m długości i przeciętnie 2 m wysokości.
Opis jaskini

Naturalny otwór jaskini (położony z prawej, zachodniej strony) ścianki skalnej) znajduje się pod niewielkim okapem i ma u dołu szerokość 2 m. Za otworem zwężający się szybko korytarzyk doprowadza do niskiej salki z kilkoma płytkimi wnękami. Osobliwością jaskini jest naciek kalcytowy o wysokości ok 0,5 m, przypominający "wodospad naciekowy" – wachlarzowaty stożek z licznymi niewielkimi „polami ryżowymi”. W rzeczywistości jest to polewa naciekowa pokrywająca piaszczysty stożek. Powyżej niej ścianę jaskini pokrywa mniejsza polewa z kilkoma nieregularnymi kilkucentymetrowymi stalaktytami. Analizy uranowo-torowe wykazały wiek nacieków mniejszy niż 1000 lat i stosunkowo wysoką zawartość uranu (Urban i in., 2007).

Jaskinia utworzyła się w czwartorzędowych piaskowcach gruboziarnistych o spoiwie węglanowym. Stanowi naturalną pustkę otwierającą się w dolnej części pakietu zwięzłych osadów (piaskowców), w wyniku powolnego pełznięcia luźnych, przesyconych wodą, osadów, zalegających poniżej tego pakietu (Urban, 2000).

Dno jaskini tworzy piasek, przy otworze wymieszany z suchymi liśćmi. Wewnątrz jest ciemno i dość wilgotno. Na powierzchni nacieków nie zauważono uszkodzeń powodowanych wymarzaniem. Roślin zielonych w otworze brak. W głębi spotyka się pająki i komary.

Historia badań

W jaskini prowadzono badania geologiczne w celu określenia jej genezy (Urban i in. 2007).

Historia eksploracji

Plan i opis jaskini opublikowany został w inwentarzu „Jaskinie Niżu Polskiego” (1998). Ostatnio wzmianki i fotografie ścianki z otworami jaskiń Bajka I i II pojawiają się w popularnych wydawnictwach krajoznawczych, których wybór podano w zestawieniu literatury.

Historia dokumentacji

Inwentaryzację i pomiary wykonali: J. Baryła, J. Urban i S. Zagórski (8 sierpnia 1998 r.), uaktualnił Jan Urban, 2009.
Plan opracował S. Zagórski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Alexandrowicz Z. i in. 1992: (wzmianka, ochrona); Jaskinie Niżu Polskiego 1998: (opis, plan); Baryła J. 1999b: (wzmianka); Baryła J. 1999c: (wzmianka, geneza skał); Urban J. 1999: (geneza, przekrój); Urban J. 2000: (opis, geneza, przekrój); Bykowski W., Gonia R. 2001: (wzmianka, fot.); Bykowski W. 2003: 116 (wzmianka); Wysłouch J. 2004: (opis, fot.); Baryła J. 2005: (wzmianka); Bykowski W., Bykowski W. 2005: (wzmianka, fot. otworu); Bykowski W. 2006: (wzmianka); Gonia R., Bykowski W. 2006:(wzmianki, fot.); Urban J. i in. 2006: (geneza); Urban J. i in. 2007: (geneza, przekrój, fot.); Hermann A. 2008: (opis, fot.).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jan Urban, Janusz Baryła
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Obiekt w serwisie Geostanowiska Geostanowisko Geostanowisko
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie