Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia pod Żebrem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-12.25
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′46,88″, φ: 49°14′50,15″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1605
Wysokość względna [m] 355
Głębokość [m] 3
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 3
Długość [m]
w tym szacowane [m]
15
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Małej Łąki. Jaskinia znajduje w ścianach wschodniego filara Zagonnej Turni, opadających do Żlebu Zagon. Otwór jest zlokalizowany około 5 m poniżej Korytarza nad Zagonem T.D-12.26.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Niebiesko znakowanym szlakiem podchodzimy z Przysłopu Miętusiego zboczem Skoruśniaka do Kobylarzowego Żlebu. Stąd kierujemy się ku N na Kobylarzowy Zachód, którym dochodzimy do Zagonnej Przełęczy. Z przełęczy schodzimy około 100 m Żlebem Zagon. Poniżej Niszy przy Zagonie T.D-12.06 trawersujemy lewe (or.) zbocze w stronę ostrej grani, ograniczającej żleb od północy. Znajdujemy tu otwór Szczeliny nad Zagonem T.D-12.18. Na niewielkiej, porośniętej kosodrzewiną turniczce, wystającej we wschodnim filarze Zagonnej Turni, zaraz obok wyżej wymienionej jaskini, zakładamy zjazd. Otwór Korytarza nad Zagonem T.D-12.26 znajduje się 20 m poniżej, w stromej trawiasto-skalistej ścianie opadającej do Żlebu Zagon. Do jaskini dostajemy się kontynuując zjazd prowadzący do Korytarza nad Zagonem.
Opis jaskini

Za szczelinowatym otworem o wymiarach 1,2x0,5 m znajduje się krótki korytarzyk, który opada metrowym prożkiem do niewielkiej salki. Stąd, poprzez trudny zacisk, można się dostać do kolejnej salki. Z jej dna w kierunku NE ciągnie się krótka odnoga, stanowiąca najniższy punkt jaskini. W zachodniej części salki, 2 m nad jej dnem znajduje okno prowadzące do ciasnego, kilkumetrowego korytarza. Jego koniec jest zablokowany namuliskiem.

Jaskinia powstała w obrębie wapieni malmoneokmu łuski Turni Rabowskiego (seria wierchowa). Najprawdopodobniej była ona kiedyś, razem z Korytarzem nad Zagonem, częścią Jaskini nad Zagonem. Ściany są myte, gdzieniegdzie pokryte naciekami grzybkowymi. Na dnie można zaobserwować niewielkie polewy naciekowe. Namulisko tworzy piaszczysta glina oraz większe kamienie.
Światło sięga do salki za zaciskiem. Mikroklimat w dużej mierze zależny jest od warunków zewnętrznych.

Ściany jaskini są porośnięte mchami i glonami. W pobliżu otworu obficie występują rośliny kwiatowe: Anemone narcisiflora L., Pedicularis verticillata L., Gentiana clussi Perr. et Song.

Przy otworze licznie występują ślimaki, w głębi ćmy. Zaobserwowano ślady bytowania niewielkich ssaków (odchody oraz gniazdo na dnie jaskini).

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia została odkryta dnia 12.11.2005 r. przez F. Filara.

Historia dokumentacji

Tego samego dnia dokumentację sporządził F. Filar w oparciu o pomiary wykonane topofilem.
Plan opracował F. Filar.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Filar F. 2008e (opis jaskini); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Filip Filar
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie