Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Korytarz nad Zagonem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.D-12.26
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′46,88″, φ: 49°14′50,15″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu E
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1610
Wysokość względna [m] 360
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
14
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Małej Łąki. Jaskinia znajduje w ścianach wschodniego filara Zagonnej Turni, opadających do Żlebu Zagon. Otwór jest dobrze widoczny z północnego skraju Niżniej Świstówki.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Niebiesko znakowanym szlakiem podchodzimy z Przysłopu Miętusiego zboczem Skoruśniaka do Kobylarzowego Żlebu. Stąd kierujemy się ku N na Kobylarzowy Zachód, którym dochodzimy do Zagonnej Przełęczy. Z przełęczy schodzimy około 100 m Żlebem Zagon. Poniżej Niszy przy Zagonie T.D-12.06 trawersujemy lewe (or.) zbocze w stronę ostrej grani, ograniczającej żleb od północy. Znajdujemy tu otwór Szczeliny nad Zagonem T.D-12.18. Na niewielkiej, porośniętej kosodrzewiną turniczce, wystającej we wschodnim filarze Zagonnej Turni, zaraz obok wyżej wymienionej jaskini, zakładamy zjazd. Otwór znajduje się 20 m poniżej, w stromej trawiasto-skalistej ścianie opadającej do Żlebu Zagon. Można się do niego także dostać trawersując eksponowane trawy poniżej kazalniczki (II).
Opis jaskini

Owalny otwór o wymiarach 1,8x1,2 m prowadzi do w miarę prostego, wysokiego korytarza o równym dnie. Kończy się on niewielką salka, z końca której odchodzi krótka zagruzowana odnoga.

Korytarz powstał w obrębie wapieni malmoneokmu łuski Turni Rabowskiego (seria wierchowa). Najprawdopodobniej był on kiedyś częścią Jaskini nad Zagonem. Ściany są myte, gdzieniegdzie pokryte naciekami grzybkowymi. Namulisko tworzy we wstępnej części piaszczysta glina, w dalszej gruz.

Światło sięga do końca. Mikroklimat zależny jest od warunków zewnętrznych. Wyczuwa się lekki przewiew z końca korytarza.
Ściany (zwłaszcza ściana N) są silnie porośnięte mchami i glonami. W pobliżu otworu obficie występują porosty. Roślinność kwiatowa nie była badana.

Z fauny obserwowano komary i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Korytarz odkryli dnia 03.08.2005 r. F. Filar i K. Zaczyński.

Historia dokumentacji

Pomiary i dokumentację wykonał 12.11.2005 r. F. Filar.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Filar F. 2008d (opis jaskini); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Filip Filar
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie