Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schron z Kijem
Inne nazwy Okap z Półką
Nr inwentarzowy T.E-08.35
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°51′53,60″, φ: 49°14′10,72″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu W
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1250
Wysokość względna [m] 200
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 7
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, Zbójnicka Turnia.
Opis drogi dojścia do otworu
Schron znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z dna Doliny Kościeliskiej idziemy żółtym szlakiem prowadzącym przez Wąwóz Kraków. Opuszczamy szlak naprzeciwko Smoczej Jamy T.E-08.07, tuż przed barierka zamykającą dalszą część Wąwozu. Stąd podchodzimy trawiasto-skalistym zachodzikiem do szerokiego żlebu. Lewe ograniczenie żlebu stanowi ściana, w której znajdują sie otwory Jaskini Poszukiwaczy Skarbów T.E-08.18, GrobyT.E-08.17 i Dzwonnicy T.E-08.16. Podchodzimy wzdłuż tej ściany na Niżni Zbójnicki Przechód i po przejściu na stronę Doliny Koscieliskiej wznosimy się pod ścianami Zbójnickiej Turni w kierunku Wyżniego Zbójnickiego Przechodu. Kilkadziesiąt metrów poniżej niego znajduje się poszukiwany otwór.
Opis jaskini

Za szerokim na sześć metrów otworem znajdują się dwie nyże. Do lewej z nich dostać się można przez śliski, pochyły, w przybliżeniu trzymetrowy próg. Tutaj w NE ścianie otwiera się niewielki korytarzyk. Prawa nyża znajduje się bezpośrednio pod progiem i jest niewielkim dwumetrowym wgłębieniem w skale o trójkątnym przekroju.

Schron powstał w obrębie wapieni malmoneokmu wierchowej serii paraautochtonicznej. Ściany są myte, miejscami zwietrzałe. Namulisko tworzy gruz wapienny miejscami przemieszany z próchnicą i gliną.

Światło sięga do końca. Mikroklimat jest zależny od warunków zewnętrznych.

Roślinność przyotworową stanowią m.in. Mercurialis perennis L., Primula auricula L., Salix Caprea L., Carduus glaucus Bmg., Gymnocarpium dryopteris L., Asplenium sp. oraz mchy, porosty i trawy.

Bytności fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji

Schron zapewne był znany od dawna.

Historia dokumentacji

Pomiary i opis sporządzili dnia 12.08.2005 r. F. Filar i K. Zaczyński. Ponownie pomiary topofilem wykonał F. Filar 01.12.2007 r.  (Filar 2008 f). W 2007 r. J.  Nowak sporządził i opublikował niezależny opis pod nazwą Okap z Półką.
Plan opracował F. Filar.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2007a (powtórny opis pod nazwą Okap z Półką); Filar F. 2008f (opis i plan); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Filar F. 2005 (opis i plan).
Autorzy opracowania Filip Filar
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie