Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko w Międzyścianach "nad II"
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.C-05.07
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°49′12,78″, φ: 49°15′10,58″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SSW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1051
Wysokość względna [m] 10
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
4
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Chocholowka, w prawym orograficznie zboczu wąwozu Między Ściany.
Opis drogi dojścia do otworu
Schronisko znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Idąc w górę wąwozem dochodzimy do zwężenia z kilkumetrową skałką. W następnym zwężeniu skałki, po obu stronach wąwozu tworzą bramkę, za którą po lewej stronie, w górze, około 23 m nad dnem, widoczny jest duży otwór Schroniska w Międzyścianach I. Stąd podchodzimy w górę wąwozu około 30 m. Tuż przy potoku, w prawym or. zboczu, znajduje się mała nisza. Wąwóz zakręca w tym miejscu. Mijamy żeberko skalne za niszą i tuż za nią około 7 m nad dnem widoczny jest, częściowo przysłonięty smrekami, otwór Schroniska II T.C-5.02, a nad nim – 3 m w prawo w górę – szukany otwór.Trudności dojścia I, zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Ukośny otwór prowadzi do rozwiniętego na pochyłej szczelinie niewysokiego i krótkiego korytarzyka. Jest to ta sama szczelina, na której utworzone zostało leżące niżej Schronisko II, od którego oddzielają tylko przewężenie i zaklinowane w nim głazy.

Na ścianach występują nieliczne nacieki grzybkowe. Schronisko powstało w brekcjowatych dolomitach triasu środkowego serii reglowej.

Namulisko gruzowe z głazami (przeważają okruchy o rozmiarach rzędu kilkunastu cm) z niewielką domieszką gliny, a przy otworze gleby.

Schronisko jest nieco wilgotne. Światło i roślinność (mchy i glony) sięgają do końca.

Historia badań
Historia eksploracji

Schronisko znane z pewnością od dawna, lecz przed wydaniem inwentarza jaskiń TPN w literaturze nie wzmiankowane.

Historia dokumentacji

W ramach inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich OW PTPNoZ materiały terenowe zebrali R. i R. M. Kardasiowie przy współpracy A. Oleckiej w dniu 23.07.1977 r. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Zaktualizował R.M. Kardaś (2009 r.).
Plan opracował R. M. Kardaś.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1991 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Regina Kardaś
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie