Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko w Zielonych Skałkach Górne
Inne nazwy
Nr inwentarzowy P-1.21
Region Pieniny
Współrzędne WGS84 λ: 20°17′22,90″, φ: 49°25′54,74″
Gmina Łapsze Niżne (gm. wiejska)
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Zielone Skałki"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 610
Wysokość względna [m] 75
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Pieniny Spiskie, Zielone Skałki.
Opis drogi dojścia do otworu
Schronisko jest usytuowane w masywie Zielonych Skał poniżej wierzchołka skałki 626, 8 m n.p.m., u podstawy pierwszej od góry ścianki skalnej, ok. 10 m powyżej otworu Schroniska w Zielonych Skałkach.
Opis jaskini
Schronisko utworzyło się w czerwonych wapieniach bulastych należących do formacji wapienia czorsztyńskiego jednostki czorsztyńskiej. Rozwinięcie schroniska nawiązuje do przebiegu powierzchni uławicenia i szczelin tektonicznych. Jest ono wynikiem działania procesów krasowych, a kształt korytarza świadczy o jego rozwoju w warunkach wadycznych.
W niewielkich ilościach występuje naciek grzybkowy oraz nacieki ze skonsolidowanego mleka wapiennego. Namulisko tworzy humus i gruz wapienny. Schronisko jest suche i w głębi ciemne.
Ściany w pobliżu otworu pokrywają glony i porosty oraz nieliczne paprocie - Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes i Cystopteris fragilis. Wewnątrz obserwowano pająki - Meta menardi i motyle - Triphosa dubitata.
Historia badań
Historia eksploracji
      
Historia dokumentacji
Inwentaryzację wykonano 20.11.1996 r. (A. Amirowicz i J. Baryła), uaktualnił J. Baryła (2009 r.).
Plan opracował A. Amirowicz.


Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Materialy archiwalne
Baryła J. 1997 (opis inwentarzowy i plan).
Autorzy opracowania Janusz Baryła
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie