Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia nad Percią
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-09.40
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′26,44″, φ: 49°14′11,87″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1240
Wysokość względna [m] 75
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 5,40
Deniwelacja [m] 5,40
Długość [m]
w tym szacowane [m]
15
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Koscieliska, na prawym orograficznie zboczu środkowej części Wąwozu Kraków w skałce na stokach Upłazkowej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od końca szlaku turystycznego w Wąwozie Kraków idziemy jego dnem ok. 400 m do drugiego z kolei wyraźnego zakrętu w prawo. Na prawym orograficznie zboczu znajduje się wylot kamienistego żlebu. Podchodzimy żlebem mijając zwężenie, w którym znajdują się otwory jaskiń w rejonie charakterystycznej jaskini – Arkada T.E-09.07. Stąd podchodzimy ok. 25 m wyżej do podnóża skałki zamykającej żleb, gdzie znajduje się otwór Jaskini przy Perci. Otwór Jaskini nad Percią znajduje się w skałce 20 m nad jej podstawą. Aby go osiągnąć należy zjechać ze szczytu skałki. Dojście trudne wymaga użycia sprzętu i znajomości technik wspinaczkowych, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór jaskini ma kształt trójkąta o wysokości 1,3 m i szerokości 1 m przy podstawie. Za otworem znajduje się niewielka salka w rozszerzeniu szczeliny. Na jej przedłużeniu za 2 m progiem korytarz wznosi się przechodząc w coraz ciaśniejszą, poziomą rurę.
Jaskinia powstała w wapieniach urgonu autochtonicznej serii wierchowej. Namulisko stanowi gruz skalny i glina. Nacieki tworzą grzybki, polewy i mleko wapienne, które w głębi jaskini pokrywa całe ściany korytarza.
W głębi jaskini jest ciemno i wilgotno.
W otworze rosną porosty, mchy, paprocie, rośliny zielne i niewielkie drzewko - prawdopodobnie jarzębina.
Stwierdzono występowanie pająków w tym Meta sp., kosarzy, muchówek, ciem (Scoliopterix libatrix i Inachis io) oraz ślimaków. Obserwowano również odchody nietoperzy. Na końcu jaskini znaleziono kości długie średniej wielkości ssaka.

Historia badań
Historia eksploracji

Wcześniej zlokalizowany otwór osiągnął zjazdem J. Nowak

Historia dokumentacji

22 października 2006 r. Opis i plan jaskini sporządzili J. Nowak i J. Ślusarczyk 4 listopada 2006 r. Niniejszą dokumentację sporządził K. Recielski na podstawie materiałów J. Nowaka.
Plan wg J. Nowaka.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2006a (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki Plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie