Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Upłazkowa Koleba
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-09.43
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′38,86″, φ: 49°14′15,14″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1460
Wysokość względna [m] 290
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2,70
Deniwelacja [m] 2,70
Długość [m]
w tym szacowane [m]
8,70
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, na prawym orograficznie zboczu środkowej części Wąwozu Kraków, w Upłazkowej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Wąwozu Kraków dochodzimy do rozszerzenia zwanego Rynkiem Krakowskim. Stąd idziemy stromo do góry pod przewieszonymi skałami Ptakowej Turni ścieżką wiodącą na Przełączkę za Saturnem. Dochodzimy nią do szerokiego piargu opadającego spod Upłazkowej Turni i podchodzimy stromo wzdłuż piargu do zwężenia Upłazkowego Kotła. Stąd w lewo wspinamy się stromym żlebem prowadzącym na Upłazkowe Wrótka. Po osiągnięciu półki pod przewieszoną ścianą wspinamy się wzdłuż szczeliny do widocznego, dużego otworu koleby (trudności III). Dojście trudne, wymaga użycia sprzętu i znajomości technik wspinaczkowych, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Za otworem wznosi się początkowo obszerny korytarz, który na końcu, za 2 m wysokości progiem przechodzi w ciasne szczeliny. W jednej ze szczelin uzyskano kontakt głosowy z nyżą położoną powyżej.

Koleba rozwinęła się na szczelinie międzyławicowej w wapieniach urgonu autochtonicznej serii wierchowej. W namulisku występuje gruz skalny i gleba.

Wewnątrz jest widno i sucho, schronisko w całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Na ścianach rosną glony, porosty, mchy, paprocie i rośliny zielne.

Stwierdzono występowanie pająków i muchówek.

Historia badań
Historia eksploracji

Do wcześniej zlokalizowanego, dobrze widocznego otworu dotarli J. Nowak i M. Pindel 23 lipca 2006 r. Wtedy też wykonano plan i opis obiektu.

Historia dokumentacji

Dokumentację opracował K. Recielski na podstawie materiałów J. Nowaka.
Plan wg J. Nowaka.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2006a (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie