Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Krakowska Szczelina
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.28
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′41,05″, φ: 49°13′59,81″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1290
Wysokość względna [m] 3
Głębokość [m] 1
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 1
Długość [m]
w tym szacowane [m]
6,50
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, w lewym orograficznie zboczu górnej części Wąwozu Kraków.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Wąwozu Kraków dochodzimy pod ostatni próg skalny przed odejściem dolinki Trzynastu Progów. Otwór szczeliny znajduje się kilka metrów przed progiem u podstawy szerokiego komina widocznego po prawej stronie. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór pomiędzy ścianami szczeliny ma szerokość 1 m i nakryty jest poprzecznie zaklinowaną wantą. Za otworem kamienie na spągu tworzą niewielki prożek, za którym korytarz nieznacznie wznosi się i kończy się ślepo.
Szczelina rozwinęła się w wapieniach malmoneokomu autochtonicznej serii wierchowej. Ściany obiektu są zwietrzałe. Na spągu zalega gruz i zwietrzelina, a w otworze humus.
Światło rozproszone dociera do końca obiektu.
W otworze rosną porosty, mchy i liczne rośliny zielone.
Wewnątrz J. Nowak obserwował pająki i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Ze względu na swoje położenie obiekt mógł być znany od dawna, jednak z racji swojego charakteru i rozmiarów nie był uwzględniany w opracowaniach. Obiektem zainteresował się J. Nowak 16 lipca 2005 r. Pierwszy opis i plan sporządzili J. Nowak i J. Ślusarczyk 24 lipca 2005r.

Historia dokumentacji

Obecną dokumentację obiektu po uzupełnieniu obserwacji sporządzili 03 listopada 2013 r. K. Recielski i J. Siwirska. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Lokalizację otworu zrobiono odbiornikiem GPS Garmin.
Plan opracował K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2005 (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie