Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina za Siedmiu Progami
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.29
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′00,42″, φ: 49°14′01,39″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1440
Wysokość względna [m] 30
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,80
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, na prawym orograficznie zboczu górnej części Wąwozu Kraków w Żlebie Trzynastu Progów.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Wąwozu Kraków dochodzimy do wylotu Żlebu Trzynastu Progów i idziemy jego dnem ok. 200 m, po czym skręcamy w prawo i podchodzimy stromo piarżyskiem do jego końca. Dalej bardzo stromym terenem skalno-trawiastym podchodzimy ok. 30 m w górę (trudności I-II), osiągając szerokie trawiaste siodło zwane plateau. Stąd schodzimy ok. 60 m żlebem pod ścianą pod dolny otwór Jaskini za Siedmiu Progami T.F-09.13. Spod otworu przechodzimy w prawo za trawiastą grzędę i zjeżdżamy stromym, trawiastym zboczem równolegle do żlebu sprowadzającego do Żlebu Trzynastu Progów. Otwór szczeliny osiągamy po ok. 20 m zjazdu. Drugi wariant dojścia prowadzi przez Żleb Trzynastu Progów, w którym wspinając się na pierwsze 7 progów (trudności IV) docieramy Koryta. Stąd żlebem po prawej stronie podchodzimy bardzo stromo kilkadziesiąt metrów (trudności III). Nie dochodząc do otworu Jaskini za Siedmiu Progami T.F-09.13 po krótkim trawersie w lewo na półkę osiągamy otwór szczeliny. Dojście trudne, wymaga użycia sprzętu i znajomości technik wspinaczkowych, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór obiektu ma kształt zbliżony do prostokąta o wysokości 1,3 m i 0,8 m szerokości. Za otworem znajduję się szczelina o długości ok. 6 m. Na jej początku w stropie otwiera się drugi otwór.

Szczelina znajduje się w wapieniach malmoneokomu autochtonicznej serii wierchowej. Na spągu zalega gruz skalny, gleba, a w głębi glina.

Obiekt jest widny i suchy, w całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

W otworze rosną porosty, mchy i zanokcice skalne. Przed otworem wegetują liczne rośliny zielne.

Z fauny obserwowano muchówki i kosarze.

Historia badań
Historia eksploracji

Obiekt mógł być znany wcześniej, choć nie stwierdzono w nim śladów wcześniejszego zwiedzania.

Historia dokumentacji

Szczelina została zbadana 29 października 2005 r. przez J. Nowaka i J. Ślusarczyk, którzy sporządzili jej plan i opis.
Plan wg. J. Nowaka.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2005 (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie