Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Mała Szczelina w Tomanowym Grzbiecie
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-10.22
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′42,79″, φ: 49°13′47,10″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1778
Wysokość względna [m] 278
Głębokość [m] 4
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 4
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Tomanowa, w prawym orograficznie zboczu, w Tomanowym Grzbiecie.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Zielonym szlakiem turystycznym wiodącym z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę podchodzimy do miejsca widokowego zwanego Kazalnicą. Stąd idziemy ok. 200 m ku E do pierwszej skałki po lewej stronie, w której znajduje się wysoki otwór Szczeliny w Tomanowym Grzbiecie I T.F-10.12. Poszukiwany otwór ukryty w kosówce znajduje się w górnej części skałki 10 m powyżej. Dojście i zwiedzanie łatwe (ciasno).
Opis jaskini

Otwór o kształcie kwadratu o boku 0,8 m prowadzi do studzienki, którą docieramy do skrzyżowania dwóch szczelin. Na północ i południe prowadzą ciasne, 2 m długości odnogi. Najdłuższa i najszersza szczelina prowadzi ku wschodowi i po 5 m zamknięta jest przez zaklinowane kamienie.

Szczelina występuje w wapieniach triasu autochtonicznej serii wierchowej. Powstała na przecięciu dwóch szczelin tektonicznych. Ściany obiektu są lite. Na dnie zalegają kamienie i gruz skalny.

Światło rozproszone oświetla cały obiekt poza końcem najdłuższej odnogi gdzie jest ciemno. W całym obiekcie jest wilgotno. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

Przy otworze rosną glony, porosty i kosówka.
Fauna nie była obserwowana.

Historia badań
Historia eksploracji

Otwór szczeliny zlokalizowali J. i J. Nowak 12 lipca 2008 r. wtedy też sporządzono jej pierwszy opis i plan.

Historia dokumentacji

Obecną dokumentację po uzupełnieniu obserwacji sporządzili 1 listopada 2013 r. P. Podobiński i K. Recielski. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Pomiary lokalizacyjne otworu zrobiono odbiornikiem GPS Garmin.
Plan wg J. Nowaka.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2009c (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach i florze); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie