Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Tomanowa Szczelina I
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-11.19
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′13,79″, φ: 49°13′44,11″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 2005
Wysokość względna [m] 505
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 2,50
Deniwelacja [m] 2,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
7
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Tomanowa, pod Ciemniakiem, w pasie granicznym w grani Rzędów Tomanowych, oddzielającej Dolinę Tomanową od Świstówki Liptowskiej.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Ze szczytu Ciemniaka schodzimy ścieżką w granicznej grani ku południowi, w kierunku Małej Przełączki ze słupkiem granicznym 321/4. Otwory szczeliny znajdują się przed przełączką, ok. 30 m powyżej. Dojście i zwiedzanie łatwe (ciasno).
Opis jaskini

Obiekt to niewielka ciasna szczelina, rozwinięta na kierunku S–N, o rozwarciu od 0,3 do 0,8 m, do której dostać się można przez dwa ciasne studzienki. Jedna ma głębokość 2,3 m, druga – 1,5 m.

Obiekt o charakterze szczeliny grzbietowej rozwinął się w wapieniach triasu autochtonicznej serii wierchowej. Ściany szczeliny są lite, a na jej dnie występują głazy, rumosz skalny i glina.

Obiekt jest wilgotny i widny w obrębie światła rozproszonego. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

W szczelinie rosną porosty i mchy.

Fauny nie zaobserwowano.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

Szczelina została znaleziona i udokumentowana 21 października 2013 r przez W. Mindewicza i K. Recielskiego. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Lokalizację otworu zrobiono odbiornikiem GPS Garmin.
Plan opracował K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie