Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina nad Tomanową I
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-11.21
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′12,28″, φ: 49°13′46,70″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 2065
Wysokość względna [m] 565
Głębokość [m] 4
Przewyższenie [m] 2
Deniwelacja [m] 6
Długość [m]
w tym szacowane [m]
14
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Ciemniak, pod granią Rzędów Tomanowych oddzielającą Dolinę Tomanową od Świstówki Liptowskiej.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Ze szczytu Ciemniaka schodzimy ścieżką w granicznej grani ku południowi, do słupka granicznego 231/3. Stąd przechodzimy na stronę Doliny Tomanowej i trawersujemy w prawo. Po kilkunastu metrach podchodzimy pod skałę, w której znajduje się szukany otwór. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Za otworem o kształcie prostokąta o wymiarach 0,8x1,3 m otwiera się szczelina, która po 8 m zwęża się i jest zablokowana kamieniami. W połowie szczeliny znajduję się studzienka sprowadzająca na jej najniższy poziom.

Obiekt ma charakter szczeliny zboczowej, rozwinął się w wapieniach triasu autochtonicznej serii wierchowej. Ściany są lite, na dnie zalegają kamienie i rumosz skalny. Na ścianach występują nacieki z mleka wapiennego i grzybki naciekowe.

Obiekt jest suchy. Światło rozproszone sięga do końca. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

W otworze rosną glony, porosty i mchy.

J. Nowak stwierdził występowanie ćmy Triphosa dubitata.

Historia badań
Historia eksploracji

Otwór szczeliny został znaleziony przez J. i J. Nowaków 18 października 2008 r., którzy sporządzili jej pierwszy opis i plan.

Historia dokumentacji

Obecną dokumentację po uzupełnieniu obserwacji sporządzili 21 października 2013 r. W. Mindewicz i K. Recielski. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Lokalizację otworu zrobiono odbiornikiem GPS Garmin.
Planopracowali J. Nowak i K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2008b (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie