Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Głowoniowa Nyża
Inne nazwy Głowniowa Nyża
Nr inwentarzowy T.H-23.01
Region Tatry
Współrzędne WGS84
Gmina Bukowina Tatrzańska (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1505
Wysokość względna [m] 250
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
4,30
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Roztoki, Orla ściana.
Opis drogi dojścia do otworu
Ze względu na konieczność ochrony wieloletniego miejsca gawrowania niedźwiedzia brunatnego dokładny opis położenia i dojścia nie może być opublikowany. Dane te wraz ze współrzędnymi topograficznymi dostępne są w archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dojście dość uciążliwe z uwagi na zarośla kosodrzewiny. Zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Szeroki na 0,8 m i wysoki na 0,9 m otwór prowadzi do krótkiego, prostego, ślepo zakończonego korytarzyka o trójkątnym przekroju. Ściany są lite, lewą ścianę stanowi jednolita płyta skalna.
Nyża powstała na szczelinie w granitoidach krystaliniku Tatr Wysokich, na pęknięciu tektonicznym. Spąg wyścielony jest materiałem roślinnym przyniesionym przez niedźwiedzia na barłóg, z którego wystają nieliczne bloki skalne. W końcowej części korytarzyka dno jest skalne.
Obiekt jest suchy i widny, a jego klimat uzależniony jest od warunków atmosferycznych.
W całej nyży występują mchy i porosty, a w części przyotworowej także trawy i paprotniki.
Wewnątrz, w chwili odkrycia stwierdzono świeże ślady gawrowania niedźwiedzia Ursus arctos (barłóg z sierści, mchów, traw i drobnych gałązek świerkowych, odchody oraz ślady pazurów i sierść na ścianach). Ślady pozostawione przez niedźwiedzie na limbach rosnących w pobliżu otworu mogą świadczyć o wieloletnim charakterze gawry. W całej jaskini występują owady i pajęczaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Nyża została wstępnie zlokalizowana 29 marca 2011 roku przez J. Łukaszczyka Głowonia w trakcie obserwacji niedźwiedzicy z młodymi wychodzącej z gawry po śnie zimowym. Po opuszczeniu przez niedźwiedzie rejonu gawrowania, w dniu 23 maja 2011 roku odnaleziono otwór i dokonano zwiedzania jaskini.

Historia dokumentacji

Dokumentację sporządził T.Zwijacz-Kozica 23 maja 2011 roku, przy współpracy J. Łukaszczyka Głowonia, M. Strączka Heliosa i F. Zięby. Pomiary wykonano przy użyciu busoli Suunto oraz taśmy parcianej.
Plan opracował T. Zwijacz-Kozica

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Zwijacz-Kozica T., Zięba F., 2011 (opis niedźwiedziej gawry, pod nazwą Głowniowa Nyża powstałą w wyniku błędu drukarskiego, zdjęcie otworu z wnętrza nyży); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Tomasz Zwijacz-Kozica
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie