Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Okap z Kurtyną
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.38
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′42,78″, φ: 49°13′57,47″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1323
Wysokość względna [m] 23
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
8
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, w lewym orograficznie zboczu górnej części Wąwozu Kraków.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Wąwozu Kraków podchodzimy do ujścia dolinki Trzynastu Progów. Na przeciwległym zboczu znajduje żleb Niedźwiedź, którym podchodzimy do osiągnięcia pierwszych skał po prawej stronie. Z tego miejsca trawersujemy w prawo wzdłuż skał do dużego otworu Krakowskiego Okapu T.F-09.35. Stąd trawersujemy dalej w kierunku ujścia wąwozu i obniżamy się ok. 15 m do następnej skały, w której znajduje się otwór jaskini. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór ma w przybliżeniu półokrągły kształt. Osiąga wysokość 2,5 m i ma 4 m. szerokości u podstawy. W otworze i tuż za nim leżą wanty (nazwane przez odkrywce kurtyną) utrudniające dostanie się do dalszej części. Za wantami znajduje się niewielka i niska salka.

Obiekt rozwinął się w wapieniach triasu autochtonicznej serii wierchowej na rozmytej poziomej szczelinie. Dodatkowo modelowany jest przez procesy wietrzenia mrozowego. Ściany są zwietrzałe, a spąg pokrywają wanty i rumosz skalny. Na ścianach występują grzybki naciekowe.

Wewnątrz jest sucho, a światło rozproszone sięga do końca. W całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.

W otworze rosną porosty, mchy, paprocie i rośliny zielone.

J. Nowak obserwował pająki, kosarze i ślimaki.

Historia badań
Historia eksploracji

Obiekt nie był wymieniany w literaturze. Do zlokalizowanego wcześniej otworu dotarli J. Nowak i J. Ślusarczyk 11 listopada 2005 r. Oni też 3 grudnia 2005 r. sporządzili pierwszy opis i plan.

Historia dokumentacji

Obecną dokumentację po uzupełnieniu obserwacji sporządzili 20 października 2013 r. W. Mindewicz i K. Recielski. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Lokalizację otworu zrobiono odbiornikiem GPS Garmin.
Plan opracował K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2005 (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie