Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Grota nad Korytem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.F-09.42
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′00,35″, φ: 49°14′01,97″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1430
Wysokość względna [m] 20
Głębokość [m] 2,10
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 2,10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5,20
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, na prawym orograficznie zboczu górnej części Wąwozu Kraków w Żlebie Trzynastu Progów.
Opis drogi dojścia do otworu
Grota znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dnem Wąwozu Kraków dochodzimy do wylotu Żlebu Trzynastu Progów, w którym po wspięciu się na pierwsze 7 progów (trudności IV) osiągamy Koryto. Mniej więcej w połowie jego długości wspinamy się do widocznej nyży i otworu groty położonego powyżej (miejsce IV, krucho). Dojście trudne, wymaga użycia sprzętu i znajomości technik wspinaczkowych, zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Za częściowo zasłoniętym otworem znajduje się pochyła pólka urywająca się progiem o wysokości 1,5 m. Pod nim znajduje się niewielka salka. Pod samym progiem znajduje się ciasna rurka łącząca się z nyżą poniżej otworu groty.
Obiekt rozwinęła się w wapieniach malmoneokomu autochtonicznej serii wierchowej. Na spągu zalega rumosz skalny i zwietrzelina. Na ścianach występują skorodowane polewy i grzybki naciekowe. W salce znaleziono gałęzie z wykrystalizowanym węglanem wapnia (prawdopodobnie drewno nasiąka wodą z gliniastego spągu, która parując na końcach gałęzi powoduje wytrącanie się węglanu wapnia).
Obiekt jest widny i suchy, w całości znajduje się w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych.
W otworze rosną mchy, paprocie (zanokcice) i trawy.
Wewnątrz obserwowano pająki i kosarze.

Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji

Wcześniej zlokalizowany obiekt osiągnęli 29 października 2005 r. J. Nowak i J. Ślusarczyk, którzy sporządzili jej plan i opis.
Plan wg J. Nowaka.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Nowak J. 2005 (dane lokalizacyjne, morfometryczne, plan, informacje o osadach, florze i faunie); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie