Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronisko obok Jaskini na Skałce
Inne nazwy Schronisko obok Schroniska na Skałce
Nr inwentarzowy J.Olk.I-05.09
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°47′02,00″, φ: 50°09′24,00″
Gmina Zabierzów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Wąwóz Bolechowicki"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NNE
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 345
Wysokość względna [m] 15
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, dolina Bolechowicka.
Opis drogi dojścia do otworu
Od bramy idziemy w górę doliny, mijamy podwójny wodospad, nad nim z prawej strony grupa skalna, dolina skręca w prawo. Zaraz za zakrętem pod skałką, 10 m nad drogą, znajduje się otwór Jaskini na Skałce, kilkanaście metrów na prawo od niego otwór Korytarza obok Jaskini na Skałce.
Opis jaskini

Jest to wznoszący się korytarz o długości 5 m, z osadami na dnie, zaczynający się w soczewkowatym otworze 2 metrowej wysokości szerokości 1 m.
Korytarz jest krasowy, powstał w wapieniach skalistych górnej jury (oksford) na szczelinie NNE-SSW, na ścianach widoczna jest ospa krasowa oraz wżery i drobne, koliste, zagłębienia.
Nacieków brak. W dnie glinka lessowa z gruzem wapiennym.
Korytarz jest wilgotny. Światło sięga do końca.
Na ścianach rosną mchy i glony.
Wewnątrz występują pajęczaki

Historia badań
Historia eksploracji

Korytarz znany był od dawna, M. Szelerewicz i A. Górny (1986) mylnie podają długość na 10 m.

Historia dokumentacji

Aktualną dokumentację sporządził A. Górny (10.`12.2009 r.) Pomiary: A. Górny, T. Ostrowski (10.12.2009 r.).
Plan opracował A. Górny.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Szelerewicz M., Górny A. 1986 ( w pełnym wykazie jaskiń poz.II.D.7); Jaskinie Wyżyny Olkuskiej 2018a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie