Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia na Skałce
Inne nazwy
Nr inwentarzowy J.Olk.I-05.10
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°47′01,00″, φ: 50°09′24,00″
Gmina Zabierzów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Rezerwat przyrody "Wąwóz Bolechowicki"
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 345
Wysokość względna [m] 15
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
17
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, dolina Bolechowicka.
Opis drogi dojścia do otworu
Od bramy idziemy w górę doliny, mijamy podwójny wodospad, nad nim z prawej strony grupa skalna, dolina skręca w prawo. Zaraz za zakrętem pod skałką, 10 m nad drogą, znajduje się otwór Jaskini na Skałce.
Opis jaskini

Do jaskini wprowadza otwór szerokości 1,2 i wysokości 0,4 m; za nim znajduje się wznoszący się korytarz biegnący początkowo ku SE, zakręcający i biegnący na końcu ku W, który maksymalnie osiąga 2 m wysokości. W odległości 2 m od otworu, ku N zaczyna się metrowy korytarzyk ze szczeliną na końcu, wyprowadzającą na powierzchnię. Przed zakrętem ku SW w dół biegnie metrowy korytarz na szczelinie.
Jaskinia krasowa powstała w wapieniach skalistych górnej jury (oksford), ściany wewnątrz są nierówne, skorodowane z licznymi drobnymi kulistymi zagłębieniami.
Miejscami występują wyschnięte grzybki naciekowe i naloty z mleka wapiennego. Namulisko jest skąpe, tworzy je glina lessowa z gruzem wapiennym.
Wewnątrz jaskinia jest wilgotna.
Światło nie sięga poza otwór.
W otworze na ścianach rosną mchy i glony, wewnątrz widoczne są żółte naloty na ścianach (glony?).
W jaskini obserwowano pajęczaki, głównie pająki Meta menardi i motyle szczerbówka ksieni Scoliopteryx libatrix.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia znana była od dawna, namulisko przekopane zostało przez G. Ossowskiego w 1979 roku.

Historia dokumentacji

Pierwszy plan i opis sporządził K. Kowalski (1951). Aktualną dokumentację sporządził A. Górny (10.12 2009 r.).
Plan opracował M. Czepiel.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Badania jaskiń z okolic Krakowa. 1878 (o badaniach Ossowskiego, wzmianka o zbadaniu i znalezieniu odłupków krzemiennych); Badania jaskiń z okolic Krakowa. 1880 (dtto); Ossowski G. 1880a (dtto); Czarnowski S. J. 1911 (wzmianka); Czarnowski S. J. [ok. 1914] (zaznaczona na mapie błędnie na prawym zboczu doliny); Orłowicz M. 1919 (dtto); Fleszarowa-Danysz. R. 1933 (wymienia); K. Kowalski 1951 (opis inwentarzowy nr 113, plan, „Schronisko [Jaskinia] na Skałce”); Czepiel M. 1977 (dane morfometryczne, plan); Szelerewicz M., Górny A. 1986 (w pełnym wykazie jaskiń poz. II.D.7); Jaskinie Wyżyny Olkuskiej 2018a (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Andrzej Górny
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie