Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Starym Puszczykowie
Inne nazwy
Nr inwentarzowy NP-1Ex
Region Niż Polski
Współrzędne WGS84 λ: 16°50′29,16″, φ: 52°16′43,50″
Gmina Puszczykowo (gm. miejska)
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Właściciel terenu
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.]
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m]
Długość [m]
w tym szacowane [m]
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Odsłonięcie znajdowało się na S zboczu wyrobiska nieczynnej już żwirowni, w południowej części Starego Puszczykowa (gmina Puszczykowo), po lewej stronie ul. Jarosławskiej, około 0,5 km na zachód od skrzyżowania z ul. Wysoką. Obszar ten wchodzi w skład Pojezierza Poznańskiego.
Opis drogi dojścia do otworu
Opis jaskini
W 1990 r., w czasie eksploatacji żwiru i piasku, odsłonięte zostały struktury: "płyta stropowa" i kolumny, podobne do tych, jakie możemy obecnie obserwować w Jaskini w Mechowie i w Schronie z Kolumnami nad jeziorem Lubygość. Ich naturalne usytuowanie nie jest jednak znane, gdyż w trakcie trwania robót zostały porozbijane i uległy przemieszczeniu. Lustrację terenu i dokumentację fotograficzną wykonali w 1991 r. Dzięczkowski i Pniewski (1993), wyrażając jednocześnie sugestię, że była tam jaskinia, która została zniszczona.
Zjawisko cementacji kalcytowej osadów fluwioglacjalnych w Starym Puszczykowie omawia Biernacka (1993), ale nie wspomina o jaskini.
Kwestii, czy istniał tam rzeczywiście jakiś obiekt jaskiniowy, nie można obecnie jednoznacznie rozstrzygnąć. Wydaje się, że gdyby w odpowiednim momencie przerwano eksploatację, to mielibyśmy do czynienia z obiektem podobnym do wspomnianego już Schronu z Kolumnami. Został on również sztucznie odsłonięty w ścianie wyrobiska żwirowni, ale dzięki wstrzymaniu robót, nie uległ dewastacji.
Na zlecenie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, zachowane fragmenty kolumn zostały wyciągnięte z wyrobiska. Bloki skalne zostały wykorzystane w ekspozycji plenerowej Wielkopolskiego Parku Narodowego i są obecnie (2009) eksponowane przy nowej siedzibie Parku w Jeziorach nad Jeziorem Góreckim.
Historia badań
Historia eksploracji
Historia dokumentacji
Notatka o obiekcie publikowana została w inwentarzu „Jaskinie Niżu Polskiego” (1998, s. 43-44), wzmianka o zniszczeniu obiektu - w artykule o skałkach Niżu (Urban, 2000). Wizytację terenu i dokumentację fotograficzną wykonali 13 sierpnia 1998 r. J. Baryła i J. Urban, uaktualnił Jan Urban, 2009 r.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Jaskinie Niżu Polskiego1998 (wzmianka); Urban J. 2000 (wzmianka o zniszczeniu obiektu).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Janusz Baryła
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie