Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia pod Płytą
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-11.68
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°53′58,00″, φ: 49°14′28,00″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1610
Wysokość względna [m] 250
Głębokość [m] 8
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 8
Długość [m]
w tym szacowane [m]
9
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, Wielka Świstówka, Twarda Ściana.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Z Doliny Kościeliskiej podchodzimy czerwono znakowanym szlakiem prowadzącym na Ciemniak pod Gładkie Upłaziańskie. W miejscu, gdzie szlak trawersuje żleb spadający do Małej Świstówki zbaczamy ze szlaku na perć biegnącą trawersem nad krawędzią Wielkiej Świstówki w kierunku Kotła Mułowego. Percią dochodzimy do centralnej części krawędzi, którą Twarda Ściana opada do Wielkiej Świstówki. Początkowo zjeżdżamy ok. 120 metrowej długości w linii prostej, mijając po 80 m zjazdu otwór Jaskini Niespodzianka, do niewielkiej, ale wygodnej półki gdzie znajduje się otwór Jaskini Niespodzianka T.E-11.66. Stąd wykonujemy trawers po wąskiej, trawiastej półce. Po kilkudziesięciu metrach półka urywa się. Zjeżdżamy ok. 30 m, natrafiając na następną, niewielką skalną półkę, gdzie znajduje się poziomo usytuowany, szukany otwór.
Opis jaskini

Poziomo usytuowany otwór o wymiarach 0,7x1 m jest wylotem prostokątnej w przekroju studzienki, rozszerzającej się stopniowo do salki o wymiarach 2x2 m, której dno pokryte jest rumoszem i blokami wapiennymi.
Jaskinia utworzyła się w wapieniach malmoneokomu jednostki Ździarów (fałd Czerwonych Wierchów).
Okolice otworu są suche, dno studzienki jest mocno wilgotne. Światło sięga do dna. Brak wyczuwalnego przewiewu.
Nie były prowadzone obserwacje pod kątem występowania flory i fauny.

Historia badań
Historia eksploracji

Została odkryta 21.06.2003 r. przez T. Snopkiewicza w czasie eksploracji Twardej Ściany. Tego samego dnia J. Kućmierz, T. Snopkiewicz, A. Stępień próbują się dostać poniżej zagruzowanego dna, jednak bez rezultatu.

Historia dokumentacji

Dokumentacja studni została sporządzony w czerwcu 2003 r.
Plan opracował J. Kućmierz.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Kućmierz J. 2003 (plan i opis); Nowak J. 2006 (wzmiankuje); Nowak J. 2010 (wymienia); Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jan Kućmierz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie