Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Szczelina za Ratuszem
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.E-11.72
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°54′31,32″, φ: 49°14′34,56″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu ku górze
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.]
Wysokość względna [m]
Głębokość [m] 6,50
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 6,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
13,70
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Miętusia, Wielka Świstówka, Ratuszowy Grzbiet.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Niebieskim szlakiem turystycznym prowadzącym z Przysłopu Miętusiego na Małołączniak dochodzimy nad ubezpieczony łańcuchami próg w Kobylarzowym Żlebie. Kilkadziesiąt metrów nad nim skręcamy na S. Trawersujemy porośnięte kosówką niewielkie żeberko oraz szeroki żleb. Po jego przejściu trawersujemy trzymając się ścian skalnych na W trawiasty stok aż do Jaskini za Ratuszem Zimnej T.E-11.70. Stąd idziemy ok. 20 m w dół zboczą (na N–NW). Metr przed progiem opadającym do Kobylarzowego Żlebu znajdujemy otwór jaskini.
Opis jaskini

Otwór stanowi wąska, szczelinowata, 4 m studzienka. Doprowadza nas do kilkumetrowej meandrującej, w większości ciasnej szczeliny.
Jaskinia rozwineła się na tej samej szczelinie NW–SE w wapieniach malmoneokomu serii wierchowej (fałd Czerwonych Wierchów, jednostka Organów) co wyżej położona Jaskinia za Ratuszem Zimna.

Jaskinia jest wilgotna, ściany są myte, miejscami występują zagłębienia wirowe. Światło sięga do dna studzienki wlotowej. Dodatkowo światło widać z niewielkich szczelin zorientowanych na NW końcu jaskini. Ta część znajduje się bardzo blisko progu spadającego do Kobylarzowego Żlebu.

Na dnie studni wlotowej śnieg utrzymuje się do późnego lata.

W otworze licznie występują trawy, mchy i porosty.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia mogła być znana od dawna jednak nie była wcześniej wzmiankowana w literaturze. Otwór został zauważony latem 2012 roku podczas dojścia do jaskini Hardej.

Historia dokumentacji

Dokumentację sporządził R.Klimara 7.06.2014. Pomiary wykonano zestawem DistoX + PDA.
Plan opracował R. Klimara.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 2016 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Rafał Klimara
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2014
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki otwór Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie