Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Komin Geologów
Inne nazwy
Nr inwentarzowy G-1.25
Region Region Świętokrzyski
Współrzędne WGS84 λ: 20°36′60,00″, φ: 50°51′40,00″
Gmina Kielce (gm. miejska)
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Właściciel terenu Komunalny
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory 2 - ku górze, 269 m n.p.m.
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 259
Wysokość względna [m] 6
Głębokość [m] 10
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 10
Długość [m]
w tym szacowane [m]
11
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Miasto Kielce, nieczynny kamieniołom Kadzielnia w centrum miasta.
Opis drogi dojścia do otworu
Komin znajduje się w południowej ścianie Skałki Geologów w obrębie nieczynnego kamieniołomu Kadzielnia. Dojście do jego dolnego otworu prowadzi od południowo-zachodniego krańca wyrobiska wzdłuż południowej ściany Skałki Geologów. Około 30 m od zachodniego krańca ściany skalnej, po minięciu wejścia do Jaskini za Filarem dochodzi się do charakterystycznej szczeliny krasowej, w obrębie której na wysokości około 5 m znajduje się dolny (1) otwór Komina Geologów. Dojście i zwiedzanie wymaga łatwej wspinaczki ("zapieraczką"). Dostęp do obiektu możliwy jest po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach.
Opis jaskini

Otwory schroniska są sztuczne. Dolny otwór (1) jest szczelinowaty, ma szerokość 0,5 m i wysokość 4 m, górny (2) jest owalny o średnicy do 1,3 m. Za otworem dolnym rozwija się ciasny komin krasowy o wysokości 6 m, zakończony otworem 2. Przy otworze 1 i w ścianach komina występuje gliniaste namulisko, natomiast przy otworze 2 zachowały się fragmenty polew naciekowych. Komin powstał w wapieniach górnego dewonu w wyniku krasowego rozmycia pionowej szczeliny o azymucie 30°. Przed rozcięciem ściany przez eksploatację należał do tego samego systemu krasowego co Jaskinia Urwista.

Obiekt jest widny, suchy, w czasie opadów w zasięgu deszczu. Flory w jego obrębie nie stwierdzono. Faunę reprezentują muchówki oraz kosarze (Opiliones), w tym kosarz pospolity Phalangium opilio L.

Historia badań
Historia eksploracji

Otwory komina odsłonięte zostały podczas eksploatacji wapieni prowadzonej do 1963 r.

Historia dokumentacji

Dokumentację komina sporządzili18.08.1996 r. J. Gubała i A. Kasza. Lokalizację otworu jaskini wykonał 14.10.2008 r. A. Kasza przy pomocy odbiornika GPS Map60CSx. Zaktualizował A. Kasza w 2009 r.
Plan opracowali J. Gubała, A. Kasza.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie Regionu Świętokrzyskiego 1996 (dokumentacja, plan); Paszkowski M. 2001 (krótki opis, lokalizacja na fotografii Skałki Geologów); Kasza A. 2005a (szkic położenia w Skałce Geologów); Wąsikowski A. 2007 (wzmianka).
Materialy archiwalne
Myśluk J., Saltarski W. 1986.
Autorzy opracowania Andrzej Kasza
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie