Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Marzęcinie
Inne nazwy
Nr inwentarzowy N-22Ex
Region Niecka Nidziańska
Współrzędne WGS84 λ: 20°36′20,00″, φ: 50°28′10,00″
Gmina Pińczów (gm. miejsko-wiejska)
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Właściciel terenu
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.]
Wysokość względna [m]
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m]
Długość [m]
w tym szacowane [m]
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Marzęcin.
Opis drogi dojścia do otworu
Opis jaskini
Historia badań
Historia eksploracji
W 1977 r. Wołoszyn zlokalizował w okolicach Marzęcina dużą jaskinię (długości około 40 m) w gipsach, której nie udało się odnaleźć podczas prac inwentaryzacyjnych w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (Wołoszyn 1990).
Historia dokumentacji
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Tak
Literatura
Wołoszyn B.W. 1990 (wzmianka); Jaskinie Niecki Nidziańskiej 1998 (wzmianka pod nr.22).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jan Urban
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie