Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia w Jaworzyńskim Żlebie
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.A-24.03
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 20°04′29,50″, φ: 49°16′57,40″
Gmina Poronin (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu N
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 965
Wysokość względna [m] 15
Głębokość [m]
Przewyższenie [m]
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Dolina Łężna, w skałach prawego (or.) zbocza Jaworzyńskiego Żlebu, około 15 m ponad dnem Jaworzyńskiego Żlebu, około 30 m przed pierwszym skalnym progiem w żlebie.
Opis drogi dojścia do otworu
Jaskinia znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Dojście: od asfaltowej szosy Zakopane – Łysa Polana, na wysokości odejścia drogi do Małego Cichego wchodzimy w leśny dukt, którym idziemy około 800 m do jego przecięcia z Łężnym Potokiem. Tu opuszczamy dukt i idąc łożyskiem potoku dochodzimy do skalnego wąwozu Jaworzyńskiego Żlebu, a nim do pierwszego progu o wysokości około 5 m. Około 50 m przed tym progiem wchodzimy na prawe (or.) zbocze żlebu i trawiastym zachodem nieco w górę podchodzimy 30 m pod stromą trawiastą ściankę, którą wspinamy się około 8 m do widocznego otworu jaskini. Dojście i zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini

Otwór jaskini ma kształt łuku o wysokości 1,1 m i podstawie 3,5 m. W prawej części otworu, na spągu znajduje się duży kamień. Tuż ponad łukiem otworu z prawej strony znajduje się okrągłe okienko o średnicy 0,3 m, za którym rozwija się rura skalna kończąca się w stropie korytarza jaskini po 1,5 m. Za otworem znajduje się szeroki na około 2 m korytarz o długości 8 m. W prawej części korytarza znajduje się nachylona płyta przechodząca w ścianę. Jaskinia rozwinęła się w wapieniach murańskich serii reglowej dolnej. Jest formą krasową. Ściany jaskini są lite, w okolicy otworu zwietrzałe. Gliniaste namulisko wymieszane jest z autochtonicznym gruzem skalnym. W otworze występuje humus.

Bezpośrednio padające z otworu światło sięga do 4 m w głąb, dalej dochodzi światło rozproszone, końcowa część korytarza jest ciemna. Obiekt jest suchy, a jego mikroklimat uzależniony jest od warunków atmosferycznych na powierzchni. W otworze występuje roślinność zielona, w głębi porosty. Szczegółowe badania fauny nie były prowadzone.

Historia badań
Historia eksploracji

Jaskinia mogła być znana od dawna. Może jej dotyczyć wzmianka Wrzoska (1933) o niewielkich jamach powstałych przez nierównomierne wietrzeni skał w Jaworzyńskim Żlebie. O niewielkich jaskiniach w dolinkach opadających ku północy z Kop Sołtysich wspomina również Zwoliński (1955).

Historia dokumentacji

Dokumentację jaskini sporządzili w dniu 26 listopada 2000 r. A.Gajewska i K. Recielski przy współpracy J. Panka. Pomiary wykonano busolą Sisteco i taśmą parcianą. Zaktualizował K. Recielski (2009 r.). W 2016 r. F. Filar zweryfikował położenie otworu, mierząc współrzęne geograficzne GPS.
Plan opracował K. Recielski.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Wrzosek, A. 1933 (wzmianka); Zwoliński, S. 1955b (wzmianka); Jaskinie TPN 2002 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Krzysztof Recielski
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie