Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Okap w Kończystej Turni
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.B-09.10
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′44,80″, φ: 49°15′49,04″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1153
Wysokość względna [m] 138
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 6
Deniwelacja [m] 6
Długość [m]
w tym szacowane [m]
10
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W podszczytowych partiach południowego zbocza Kończystej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od czarnego szlaku z dna Doliny Miętusiej w miejscu, gdzie do doliny od południa uchodzi Krowi Żleb, kierujemy się na północ. Podchodzimy przez las niewyraźnym żlebem początkowo tak jak do Okapu w Kończystej Turni T.B-09.10 i Nyży w Kończystej T.B-09.09 do miejsca, gdzie od zachodu (z prawej or. strony) rozpoczyna się skalne żebro. Tu skręcamy nieco w lewo (ku zachodowi) i podchodzimy niewyraźną ścieżką u podnóża skałek tego żebra. Po około 100 m u stóp skały mijamy mały, trójkątny otwór Schronu pod Kończystą (T.B-09.08). Stąd podchodzimy dalej żlebem wprost w górę w miejscu, gdzie zamykająca go od NE ściana skalna skręca ku zachodowi tworząc niewielki amfiteatr i zwęża żleb do zaledwie 5-6 m szerokości.
Opis jaskini

Okap, długości 22 m, przykrywa wnękę sięgającą w głąb skały na około 4 m (maksymalnie). Wysokość wnęki wynosi około 5 m, w jej wschodnim krańcu, w stropie znajduje się wysokie na 3 m wymycie, tworzące kominek o średnicy rzędu 1 m.

Okap powstał w wapieniach liasu środkowego choczańskiej łuski Kończystej Turni (seria reglowa środkowa) wskutek oddziaływania płynącej wody. Niewątpliwie stanowi typowy wiszar krasowy, bądź też jest zachowanym fragmentem dawnego korytarza jaskini.

Dno stanowi gleba, na ścianach widoczne są liczne wymycia i zwietrzałe formy korozyjno-erozyjne. Bujna roślinność kwiatowa porasta całe dno, widoczne są ślady wykorzystywania okapu w postaci legowiska przez zwierzynę płową.

Historia badań
Historia eksploracji

Okap na pewno znany leśnikom i pasterzom, o czym świadczą pozostałości starego ogniska i zwietrzała, szklana butelka. Dotychczas w literaturze nie wzmiankowany.

Historia dokumentacji

Dokumentację w trakcie inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich PTPNoZ w dniu 21 sierpnia 1984 r. sporządził J. Grodzicki przy współpracy H. Grodzickiej i M. Grodzickiego. Lokalizację otworu wykonał metodą ciągu azymutalno-taśmowego ten sam zespół w dniu 22 sierpnia 1994 r. Pomiary były wykonywane busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).
Plan opracował J. Grodzicki.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1999 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Grodzicki
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie