Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Schronik w Kończystej Turni
Inne nazwy
Nr inwentarzowy T.B-09.12
Region Tatry
Współrzędne WGS84 λ: 19°52′39,85″, φ: 49°15′48,99″
Gmina Kościelisko (gm. wiejska)
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu SW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 1135
Wysokość względna [m] 125
Głębokość [m]
Przewyższenie [m] 1,50
Deniwelacja [m] 1,50
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne W zachodnim zboczu podszczytowej partii Kończystej Turni.
Opis drogi dojścia do otworu
Obiekt znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – dojście i zwiedzanie jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrekcji Parku. Od czarnego szlaku z dna Doliny Miętusiej w miejscu, gdzie do doliny od południa uchodzi Krowi Żleb, kierujemy się na północ. Podchodzimy przez las niewyraźnym żlebem początkowo tak jak do Okapu w Kończystej Turni T.B-09.10 i Nyży w Kończystej T.B-09.09 do miejsca, gdzie od zachodu (z prawej or. strony) rozpoczyna się skalne żebro. Tu skręcamy nieco w lewo (ku zachodowi) i podchodzimy niewyraźną ścieżką u podnóża skałek tego żebra. Po około 100 m u stóp skały znajdujemy mały, trójkątny otwór Schronu Pod Kończystą T.B-09.08. Stad trawersujemy ku zachodowi piarżysty żleb i dochodzimy pod skalną grzędę. Okrążamy jej podnóże i podchodzimy wzdłuż ściany kilkadziesiąt metrów. Tu natrafiamy na widoczny poszukiwany otwór, położony na granicy skalnej ściany i piargu.
Opis jaskini

Schronik stanowi wnęka o długości 5 m sięgająca w głąb ściany na około 1,6 m. W jej SE części, w połowie wysokości znajduje się skalna półka, dzieląca wnękę na dwa piętra, natomiast część NW przechodzi w niską salkę o średnicy około 1,5 m.

Schronisko powstało w wyniku rozmycia międzywarstwowych fug w wapieniach liasu środkowego choczańskiej łuski Kończystej Turni serii reglowej środkowej. Dno pokrywa gruz i gleba. Schron jest całkowicie oświetlony i suchy. Na dnie występuje skąpa roślinność kwiatowa, na ścianach porosty.

Historia badań
Historia eksploracji

Obiekt zapewne znany od dawna pasterzom i leśnikom, jednak nie był odnotowany w literaturze.

Historia dokumentacji

W trakcie inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich PTPNoZ został zlokalizowany i udokumentowany w dniu 19 sierpnia 1995 r. przez J. Grodzickiego przy współpracy H. Grodzickiej i M. Grodzickiego. Pomiary wykonano busolą geologiczną Meridian i taśmą parcianą. Dane zaktualizowała I. Luty (2009).

Plan wykonał J. Grodzicki.

Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie TPN 1999 (plan, przekrój i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Jerzy Grodzicki
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2010
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie